CZ EN

Strategie financování a řízení státního dluhu České republiky na rok 2022 - aktualizace

Ministerstvo financí předkládá veřejnosti aktualizaci Strategie financování a řízení státního dluhu České republiky na rok 2022, která byla původně zveřejněna dne 6. ledna 2022 jako předběžná pro období rozpočtového provizoria, a to v návaznosti na schválení zákona č. 57/2022 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2022, který nabyl účinnosti dne 19. března 2022. Jejím cílem je zejména upřesnění celkové potřeby financování v roce 2022 a ve střednědobém výhledu.

Pro rok 2022 činí plánovaná výše potřeby financování 552,1 mld. Kč, tj. přibližně 8,3 % HDP. Konečná výše potřeby financování pak bude záviset především na skutečném hospodaření státního rozpočtu a také na případných uskutečněných výměnných operacích a zpětných odkupech státních dluhopisů v tomto roce zejména za účelem řízení refinančního rizika.

Evropská centrální banka dne 16. března 2022 informovala o schválení propojení Centrálního depozitáře cenných papírů, a.s., na zahraniční depozitář Euroclear Bank v Belgii, což především umožňuje zařazení státních dluhopisů denominovaných v euru a vydaných na domácím trhu podle českého práva mezi způsobilá aktiva v rámci úvěrových operací Eurosystému. Díky tomu jsou tyto státní dluhopisy konkurenceschopnými vůči dluhopisům vydávaných v zemích eurozóny, přičemž Česká republika je po Dánsku teprve druhou zemí v Evropě mimo eurozónu, jejíž lokální centrální depozitář dosáhl tohoto statusu (tisková zpráva CDCP ze dne 22. března 2022).

Aktualizace strategie rovněž reflektuje původně neočekávaný vývoj situace na Ukrajině a jeho dopady na domácí i zahraniční finanční trhy a obsahuje výchozí opatření v oblasti krátkodobého přizpůsobení emisní činnosti státu v domácí měně z hlediska splatnostní struktury a úrokového mixu počínaje dubnem letošního roku. Ministerstvo financí si vzhledem k přetrvávající nejistotě i nadále ponechává možnost provádět další aktualizace na základě aktuálního vývoje potřeby financování, zejména s ohledem na hospodaření státního rozpočtu a vývoj disponibilních peněžních prostředků státní pokladny, a to na konci prvního pololetí tohoto roku, případně dále v rámci Čtvrtletní zprávy o řízení státního dluhu České republiky za 1. až 3. čtvrtletí 2022 či v jiných termínech.

Dokumenty ke stažení

Dokumenty ke stažení

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář