CZ EN

Strategie financování a řízení státního dluhu na rok 2010

Strategie vychází a je konzistentní s Návrhem zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2010, Střednědobým výhledem státního rozpočtu České republiky na léta 2011 a 2012, Střednědobými výdajovými rámci na léta 2011 a 2012, s interním Rámcovým plánem emisí státních dluhopisů na léta 2010 až 2012 a s Konvergenčním programem České republiky.

Dokumenty ke stažení

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář