CZ EN

Strategie financování a řízení státního dluhu na rok 2008

Strategie vychází a je konzistentní s Návrhem zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2008, Střednědobým výhledem státního rozpočtu České republiky na léta 2009 a 2010, Střednědobými výdajovými rámci na léta 2009 a 2010, s interním Rámcovým plánem emisí státních dluhopisů na léta 2008 až 2010 a s Konvergenčním programem České republiky.

Dokumenty ke stažení

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář