CZ EN

Strategie financování a řízení státního dluhu na rok 2007

Strategie vychází a je konzistentní s Návrhem zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2007, Střednědobým výhledem státního rozpočtu České republiky na léta 2007 a 2009, Střednědobými výdajovými rámci na léta 2008 a 2009, s interním Rámcovým plánem emisí státních dluhopisů na léta 2007 až 2009 a s Konvergenčním programem České republiky.

Dokumenty ke stažení

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář