CZ EN

Strategie financování a řízení státního dluhu na rok 2006

Strategie vychází a je konzistentní s Návrhem zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2006, Střednědobým výhledem státního rozpočtu České republiky na léta 2007 a 2008, Střednědobými výdajovými rámci na léta 2007 a 2008, s interním Rámcovým plánem emisí státních dluhopisů na léta 2006 až 2008 a s Konvergenčním programem České republiky 2005.

Dokumenty ke stažení

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář