CZ EN

Kontrolní akce č. 10/11 „Financující operace a prostředky státního rozpočtu zahrnuté do rozpočtové kapitoly Státní dluh“

Nejvyšší kontrolní úřad provedl v době od 10. května 2010 do 27. ledna 2011 kontrolní akci č. 10/11 „Financující operace a prostředky státního rozpočtu zahrnuté do rozpočtové kapitoly Státní dluh“.

Kontrola Nejvyššího kontrolního úřadu č. 10/11 „Financující operace a prostředky státního rozpočtu zahrnuté do rozpočtové kapitoly Státní dluh“ se zaměřila na soubor činností vykonávaných Ministerstvem financí v souvislosti se správou kapitoly 396 – Státní dluh v rámci sestavování a provádění změn rozpočtu kapitoly 396 – Státní dluh (dále jen „kapitola SD“), při plnění příjmů a čerpání výdajů této kapitoly a při provádění peněžních operací v souvislosti s financováním schodku státního rozpočtu a s obsluhou a umořováním státního dluhu. Cílem kontroly bylo také ověřit stav aktiv a pasiv vztahujících se ke kapitole SD.

Zásadní opatření realizovaná Ministerstvem financí v návaznosti na zjištění Nejvyššího kontrolního úřadu se týkala řešení problematiky evidence výdajů dle rozpočtové skladby, detailnějšího zachycení údajů ve výkazech pro hodnocení plnění rozpočtu, dodržování zákonem stanovené lhůty pro převod příjmů soustředěných na jiných než rozpočtových příjmových účtech. Byla také stanovena jednotná interní metodika Ministerstva financí pro vykazování dluhové rezervy.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář