CZ EN

Čtvrtletní zpráva o řízení státního dluhu České republiky - 1. čtvrtletí 2022

Ministerstvo financí předkládá v souladu s kalendářem uveřejňovaných informací Čtvrtletní zprávu o řízení státního dluhu České republiky, která obsahuje zejména vyhodnocení vyhlášených strategických cílů a limitů, operativního plnění programu financování a plánu emisní činnosti konkretizovaných ve Strategii financování a řízení státního dluhu České republiky na rok 2022, která byla uveřejněna dne 6. ledna 2022 a aktualizována dne 1. dubna 2022. Dále zahrnuje také pravidelné čtvrtletní hodnocení primárních dealerů za období od druhého čtvrtletí roku 2021 do prvního čtvrtletí roku 2022.

Absolutní výše státního dluhu dosáhla na konci března 2022 hodnoty 2 593,9 mld. Kč, v relativním vyjádření 41,4 % HDP. Oproti konci roku 2021 se jedná o mezičtvrtletní nárůst o 128,2 mld. Kč, který je dán především prodejem státních dluhopisů se splatností nad jeden rok v průběhu prvního čtvrtletí roku 2022 za účelem předfinancování dubnové splátky Státního dluhopisu České republiky, 2020–2022, 0,10 % v celkové výši 69,0 mld. Kč a průběžným krytím schodku státního rozpočtu, který na konci března dosáhl hodnoty 59,1 mld. Kč. Po očištění hodnoty státního dluhu o dopady předfinancování této dubnové splátky by státní dluh na konci března činil 2 524,9 mld. Kč, v relativním vyjádření 40,3 % HDP.

V průběhu prvního čtvrtletí roku 2022 probíhala pravidelná emisní činnost státu ve standardním režimu bez ohledu na hospodaření organizačních složek státu podle ukazatelů rozpočtového provizoria, a to zejména za účelem předfinancování korunových splátek státního dluhu, když Ministerstvo financí prodalo státní dluhopisy se splatností nad jeden rok v celkové jmenovité hodnotě 134,2 mld. Kč, čímž zajistilo pokrytí více jak 92 % celkových splátek korunových střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů v letošním roce. V prvním čtvrtletí roku 2022 tak byly na primárním a sekundárním trhu umístěny korunové střednědobé a dlouhodobé státní dluhopisy v celkové jmenovité hodnotě 93,0 mld. Kč s průměrným výnosem 3,42 % p. a. a s průměrnou dobou do splatnosti 11,2 roku. V rámci projektu přímého prodeje státních dluhopisů určených pro občany byly dne 3. ledna 2022 vydány dvě emise Dluhopisu Republiky v celkové výši 41,1 mld. Kč. V lednu a únoru byly vydány nové tranše již vydaných státních dluhopisů ve formě reinvestice výnosu ve výši 123 mil. Kč.

V průběhu prvního čtvrtletí roku 2022 potvrdily ratingové agentury Moody’s, Scope Ratings a ACRA svá stávající ratingová hodnocení České republiky při zachování stabilního výhledu. Česká republika má přiděleno nejvyšší celkové ratingové hodnocení ze všech zemí střední a východní Evropy a několik let se již pohybuje také nad průměrným ratingovým hodnocením členských zemí eurozóny. Dlouhodobě patří mezi spolehlivé emitenty státních dluhopisů, což potvrzují vysoká ratingová hodnocení se stabilním výhledem všech hlavních ratingových agentur s mezinárodní působností.

Dokumenty ke stažení

Dokumenty ke stažení

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.