CZ EN

Výsledky aukcí SDD za rok 2019

Oficiální název

Číslo emise a tranše

Kód emise/ISIN

Datum vydání

Datum splatnosti

Prodaná jmenovitá hodnota
celkem (Kč)

Původní doba splatnosti
(roky)

Průměrný
výnos (%) /
Spread
(bps)

Administrátor

Výsledky aukcí SDD - 2019
Státní dluhopis České
republiky, 2017-2027, 0,25 %
100. emise, 13. tranše CZ0001005037 11.01.2019 10.02.2027 8 456 820 000 10,0 1,806 Česká národní
banka
Dluhopis České
republiky, 2006-2036, 4,20 %
49. emise, 15. tranše CZ0001001796 11.01.2019 04.12.2036 1 247 000 000 1) 30,0 2,379 Česká národní
banka
Státní dluhopis České
republiky, 2018-2029, 2,75 %
105. emise, 10. tranše CZ0001005375 25.01.2019 23.07.2029 10 051 040 000 2) 11,4 1,980 Česká národní
banka
Státní dluhopis České
republiky, 2017-2033, 2,00 %
103. emise, 10. tranše CZ0001005243 25.01.2019 13.10.2033 5 163 810 000 3) 16,0 2,321 Česká národní
banka
Státní dluhopis České
republiky, 2017-2027, 0,25 %
100. emise, 14. tranše CZ0001005037 08.02.2019 10.02.2027 5 573 320 000 4) 10,0 1,740 Česká národní
banka
Státní dluhopis České
republiky, 2018-2029, 2,75 %
105. emise, 11. tranše CZ0001005375 08.02.2019 23.07.2029 10 478 470 000 5) 11,4 1,866 Česká národní
banka
Státní dluhopis České
republiky, 2015-2030, 0,95 %
94. emise, 17. tranše CZ0001004477 08.02.2019 15.05.2030 7 944 700 000 6) 15,0 2,008 Česká národní
banka
Státní eurodluhopis České
republiky, 2019-2021, 0,00 %
109. emise, 1. tranše CZ0001005706 22.02.2019 20.08.2021 100 000 000 EUR 7) 2,5 -0,030 Česká národní
banka
Státní dluhopis České
republiky, 2018-2029, 2,75 %
105. emise, 12. tranše CZ0001005375 01.03.2019 23.07.2029 5 332 270 000 11,4 1,920 Česká národní
banka
Státní dluhopis České
republiky, 2015-2030, 0,95 %
94. emise, 18. tranše CZ0001004477 01.03.2019 15.05.2030 10 171 750 000 15,0 2,070 Česká národní
banka
Dluhopis České
republiky, 2006-2036, 4,20 %
49. emise, 16. tranše CZ0001001796 01.03.2019 04.12.2036 2 344 670 000 8) 30,0 2,592 Česká národní
banka
Státní dluhopis České
republiky, 2015-2026, 1,00 %
95. emise, 16. tranše CZ0001004469 08.03.2019 26.06.2026 5 369 320 000 11,0 1,889 Česká národní
banka
Státní dluhopis České
republiky, 2017-2033, 2,00 %
103. emise, 11. tranše CZ0001005243 08.03.2019 13.10.2033 6 880 900 000 16,0 2,429 Česká národní
banka
Dluhopis České
republiky 2007-2057, 4,85 %
53. emise, 3. tranše CZ0001002059 08.03.2019 26.11.2057 200 000 000 9) 50,0 2,896 Česká národní
banka
Státní dluhopis České
republiky, 2017-2027, 0,25 %
100. emise, 15. tranše CZ0001005037 22.03.2019 10.02.2027 3 927 370 000 10,0 1,957 Česká národní
banka
Státní dluhopis České
republiky, 2018-2029, 2,75 %
105. emise, 13. tranše CZ0001005375 22.03.2019 23.07.2029 4 183 060 000 10) 11,4 1,967 Česká národní
banka
Státní dluhopis České
republiky, 2015-2030, 0,95 %
94. emise, 19. tranše CZ0001004477 22.03.2019 15.05.2030 4 061 340 000 11) 15,0 2,064 Česká národní
banka
Státní dluhopis České
republiky, 2015-2026, 1,00 %
95. emise, 17. tranše CZ0001004469 05.04.2019 26.06.2026 6 337 020 000 11,0 1,795 Česká národní
banka
Státní dluhopis České
republiky, 2017-2033, 2,00 %
103. emise, 12. tranše CZ0001005243 05.04.2019 13.10.2033 5 872 250 000 12) 16,0 2,300 Česká národní
banka
Státní eurodluhopis České
republiky, 2019-2021, 0,00 %
109. emise, 2. tranše CZ0001005706 12.04.2019 20.08.2021 100 000 000 EUR 13) 2,5  -0,118 Česká národní
banka
Státní dluhopis České
republiky, 2015-2030, 0,95 %
94. emise, 20. tranše CZ0001004477 12.04.2019 15.05.2030 5 998 990 000 14) 15,0 2,021 Česká národní
banka
Dluhopis České
republiky 2007-2057, 4,85 %
53. emise, 4. tranše CZ0001002059 12.04.2019 26.11.2057 562 080 000 15) 50,0 2,859 Česká národní
banka
Státní dluhopis České
republiky, 2015-2026, 1,00 %
95. emise, 18. tranše CZ0001004469 26.04.2019 26.06.2026 3 270 190 000 16) 11,0 1,767 Česká národní
banka
Státní dluhopis České
republiky, 2017-2033, 2,00 %
103. emise, 13. tranše CZ0001005243 26.04.2019 13.10.2033 3 741 210 000 17) 16,0 2,238 Česká národní
banka
Dluhopis České
republiky, 2006-2036, 4,20 %
49. emise, 17. tranše CZ0001001796 26.04.2019 04.12.2036 2 399 580 000 18) 30,0 2,474 Česká národní
banka
Státní dluhopis České
republiky, 2017-2027, 0,25 %
100. emise, 16. tranše CZ0001005037 17.05.2019 10.02.2027 3 708 030 000 10,0 1,755 Česká národní
banka
Státní dluhopis České
republiky, 2017-2033, 2,00 %
103. emise, 14. tranše CZ0001005243 17.05.2019 13.10.2033 5 840 110 000 19) 16,0 2,194 Česká národní
banka
Dluhopis České
republiky 2007-2057, 4,85 %
53. emise, 5. tranše CZ0001002059 17.05.2019 26.11.2057 644 590 000 20) 50,0 2,827 Česká národní
banka
Státní dluhopis České
republiky, 2015-2026, 1,00 %
95. emise, 19. tranše CZ0001004469 31.05.2019 26.06.2026 5 541 090 000 21)  11,0 1,693 Česká národní
banka
Státní dluhopis České
republiky, 2018-2029, 2,75 %
105. emise, 14. tranše CZ0001005375 31.05.2019 23.07.2029 3 438 110 000 22) 11,4 1,725 Česká národní
banka
Dluhopis České
republiky 2007-2057, 4,85 %
53. emise, 6. tranše CZ0001002059 31.05.2019 26.11.2057 1 157 710 000 23) 50,0 2,768 Česká národní
banka
Státní dluhopis České
republiky, 2015-2026, 1,00 %
95. emise, 20. tranše CZ0001004469 14.06.2019 26.06.2026 3 875 970 000 24) 11,0 1,546 Česká národní
banka
Státní dluhopis České
republiky, 2017-2033, 2,00 %
103. emise, 15. tranše CZ0001005243 14.06.2019 13.10.2033 4 628 190 000 25) 16,0 1,884 Česká národní
banka
Státní eurodluhopis České
republiky, 2019-2021, 0,00 %
109. emise, 3. tranše CZ0001005706 21.06.2019 20.08.2021 200 000 000 EUR 2,5 -0,309 Česká národní
banka
Státní dluhopis České
republiky, 2017-2033, 2,00 %
103. emise, 16. tranše CZ0001005243 28.06.2019 13.10.2033 4 238 000 000 26)  16,0 1,755 Česká národní
banka
Dluhopis České
republiky 2007-2057, 4,85 %
53. emise, 7. tranše CZ0001002059 28.06.2019 26.11.2057 1 459 670 000 27)  50,0 2,574 Česká národní
banka
Státní dluhopis České
republiky, 2017-2027, 0,25 %
100. emise, 17. tranše CZ0001005037 12.07.2019 10.02.2027 3 392 770 000 28) 10,0 1,410 Česká národní
banka
Státní dluhopis České
republiky, 2017-2033, 2,00 %
103. emise, 17. tranše CZ0001005243 12.07.2019 13.10.2033 4 149 890 000 29) 16,0 1,702 Česká národní
banka
Státní eurodluhopis České
republiky, 2019-2021, 0,00 %
109. emise, 4. tranše CZ0001005706 19.07.2019 20.08.2021 165 000 000 EUR 2,5 -0,357 Česká národní
banka
Státní dluhopis České
republiky, 2017-2033, 2,00 %
103. emise, 18. tranše CZ0001005243 26.07.2019 13.10.2033 4 876 160 000 30) 16,0 1,620 Česká národní
banka
Dluhopis České
republiky 2007-2057, 4,85 %
53. emise, 8. tranše CZ0001002059 26.07.2019 26.11.2057 1 231 050 000 31) 50,0 2,483 Česká národní
banka
Státní dluhopis České
republiky, 2015-2023, 0,45 %
97. emise, 19. tranše CZ0001004600 30.08.2019 25.10.2023 4 820 170 000 32) 8,1 0,925 Česká národní
banka
Státní dluhopis České
republiky, 2017-2033, 2,00 %
103. emise, 19. tranše CZ0001005243 30.08.2019 13.10.2033 2 240 000 000 33) 16,0 1,142 Česká národní
banka
Státní eurodluhopis České
republiky, 2019-2021, 0,00 %
109. emise, 5. tranše CZ0001005706 13.09.2019 20.08.2021 100 000 000 EUR 2,5 -0,447 Česká národní
banka
Státní dluhopis České
republiky, 2015-2026, 1,00 %
95. emise, 21. tranše CZ0001004469 13.09.2019 26.06.2026 2 204 750 000 34) 11,0 1,264 Česká národní
banka
Státní dluhopis České
republiky, 2015-2023, 0,45 %
97. emise, 20. tranše CZ0001004600 27.09.2019 25.10.2023 1 940 580 000 35) 8,1 1,236 Česká národní
banka
Státní dluhopis České
republiky, 2017-2027, 0,25 %
100. emise, 18. tranše CZ0001005037 27.09.2019 10.02.2027 4 367 730 000 36) 10,0 1,273 Česká národní
banka
Státní dluhopis České
republiky, 2017-2033, 2,00 %
103. emise, 20. tranše CZ0001005243 27.09.2019 13.10.2033

4 432 170 000 37)

16,0 1,392 Česká národní
banka
Státní dluhopis České
republiky, 2017-2027, 0,25 %
100. emise, 19. tranše CZ0001005037 11.10.2019 10.02.2027 4 591 480 000 38) 10,0 1,201 Česká národní
banka
Státní dluhopis České
republiky, 2017-2033, 2,00 %
103. emise, 21. tranše CZ0001005243 11.10.2019 13.10.2033 4 150 980 000 39) 16,0 1,247 Česká národní
banka
Státní dluhopis České
republiky, 2015-2023, 0,45 %
97. emise, 21. tranše CZ0001004600 01.11.2019 25.10.2023 2 073 840 000 40) 8,1 1,198 Česká národní
banka
Státní dluhopis České
republiky, 2015-2026, 1,00 %
95. emise, 22. tranše CZ0001004469 01.11.2019 26.06.2026 2 876 440 000 41) 11,0 1,316 Česká národní
banka
Státní dluhopis České
republiky, 2017-2033, 2,00 %
103. emise, 22. tranše CZ0001005243 01.11.2019 13.10.2033 2 573 470 000 42) 16,0 1,422 Česká národní
banka
Státní dluhopis České
republiky, 2017-2027, 0,25 %
100. emise, 20. tranše CZ0001005037 15.11.2019 10.02.2027 2 285 290 000 43) 10,0 1,457 Česká národní
banka
Státní dluhopis České
republiky, 2017-2033, 2,00 %
103. emise, 23. tranše CZ0001005243 15.11.2019 13.10.2033 3 473 500 000 44) 16,0 1,578 Česká národní
banka
Státní dluhopis České
republiky, 2015-2023, 0,45 %
97. emise, 22. tranše CZ0001004600 29.11.2019 25.10.2023 2 286 700 000 45) 8,1 1,280 Česká národní
banka
Státní dluhopis České
republiky, 2017-2033, 2,00 %
103. emise, 24. tranše CZ0001005243 29.11.2019 13.10.2033 3 089 050 000 46) 16,0 1,518 Česká národní
banka
Státní dluhopis České
republiky, 2017-2027, 0,25 %
100. emise, 21. tranše CZ0001005037 06.12.2019 10.02.2027 2 168 210 000 47) 10,0 1,460 Česká národní
banka
Státní dluhopis České
republiky, 2017-2033, 2,00 %
103. emise, 25. tranše CZ0001005243 06.12.2019 13.10.2033 3 988 000 000 48) 16,0 1,593 Česká národní
banka
Státní dluhopis České
republiky, 2015-2023, 0,45 %
97. emise, 23. tranše CZ0001004600 20.12.2019 25.10.2023 0 8,1 - Česká národní
banka
Státní dluhopis České
republiky, 2017-2033, 2,00 %
103. emise, 26. tranše CZ0001005243 20.12.2019 13.10.2033

3 450 000 000 49)

16,0 1,660 Česká národní
banka

*) Průměrný spread (bps).

1) Nad rámec aukce nabyl emitent na majetkový účet dluhopisy ve jmenovité hodnotě 1 000 000 000 Kč.

2) Nad rámec aukce nabyl emitent na majetkový účet dluhopisy ve jmenovité hodnotě 2 000 000 000 Kč.

3) Nad rámec aukce nabyl emitent na majetkový účet dluhopisy ve jmenovité hodnotě 1 315 180 000 Kč.

4) Nad rámec aukce nabyl emitent na majetkový účet dluhopisy ve jmenovité hodnotě 1 940 000 000 Kč.

5) Nad rámec aukce nabyl emitent na majetkový účet dluhopisy ve jmenovité hodnotě 3 225 000 000 Kč.

6) Nad rámec aukce nabyl emitent na majetkový účet dluhopisy ve jmenovité hodnotě 3 850 000 000 Kč.

7) Nad rámec aukce nabyl emitent na majetkový účet dluhopisy ve jmenovité hodnotě 400 000 000 EUR.

8) Nad rámec aukce nabyl emitent na majetkový účet dluhopisy ve jmenovité hodnotě 1 970 000 000 Kč.

9) Dluhopisy byly prodány z majetkového účtu MF ve jmenovité hodnotě 200 000 000 Kč.

10) Nad rámec aukce nabyl emitent na majetkový účet dluhopisy ve jmenovité hodnotě 5 348 640 000 Kč.

11) Nad rámec aukce nabyl emitent na majetkový účet dluhopisy ve jmenovité hodnotě 5 038 750 000 Kč.

12) Nad rámec aukce nabyl emitent na majetkový účet dluhopisy ve jmenovité hodnotě 1 855 000 000 Kč.

13) Dluhopisy byly prodány z majetkového účtu MF ve jmenovité hodnotě 65 000 000 EUR.

14) Dluhopisy byly prodány z majetkového účtu MF ve jmenovité hodnotě 5 998 990 000 Kč.

15) Dluhopisy byly prodány z majetkového účtu MF ve jmenovité hodnotě 562 080 000 Kč.

16) Nad rámec aukce nabyl emitent na majetkový účet dluhopisy ve jmenovité hodnotě 13 679 650 000 Kč.

17) Nad rámec aukce nabyl emitent na majetkový účet dluhopisy ve jmenovité hodnotě 10 000 000 000 Kč.

18) Nad rámec aukce nabyl emitent na majetkový účet dluhopisy ve jmenovité hodnotě 1 164 380 000 Kč.

19) Dluhopisy byly prodány z majetkového účtu MF ve jmenovité hodnotě 5 840 110 000 Kč.

20) Dluhopisy byly prodány z majetkového účtu MF ve jmenovité hodnotě 644 590 000 Kč.

21) Dluhopisy byly prodány z majetkového účtu MF ve jmenovité hodnotě 5 541 090 000 Kč.

22) Dluhopisy byly prodány z majetkového účtu MF ve jmenovité hodnotě 3 438 110 000 Kč.

23) Dluhopisy byly prodány z majetkového účtu MF ve jmenovité hodnotě 1 157 710 000 Kč.

24) Dluhopisy byly prodány z majetkového účtu MF ve jmenovité hodnotě 3 875 970 000 Kč.

25) Dluhopisy byly prodány z majetkového účtu MF ve jmenovité hodnotě 4 628 190 000 Kč.

26) Nad rámec aukce nabyl emitent na majetkový účet dluhopisy ve jmenovité hodnotě 20 000 000 000 Kč.

27) Dluhopisy byly prodány z majetkového účtu MF ve jmenovité hodnotě 1 459 670 000 Kč.

28) Nad rámec aukce nabyl emitent na majetkový účet dluhopisy ve jmenovité hodnotě 2 200 000 000 Kč.

29) Dluhopisy byly prodány z majetkového účtu MF ve jmenovité hodnotě 4 149 890 000 Kč.

30) Dluhopisy byly prodány z majetkového účtu MF ve jmenovité hodnotě 4 876 160 000 Kč.

31) Dluhopisy byly prodány z majetkového účtu MF ve jmenovité hodnotě 1 231 050 000 Kč.

32) Nad rámec aukce nabyl emitent na majetkový účet dluhopisy ve jmenovité hodnotě 4 000 000 000 Kč.

33) Dluhopisy byly prodány z majetkového účtu MF ve jmenovité hodnotě 2 240 000 000 Kč.

34) Dluhopisy byly prodány z majetkového účtu MF ve jmenovité hodnotě 2 204 750 000 Kč.

35) Dluhopisy byly prodány z majetkového účtu MF ve jmenovité hodnotě 1 940 580 000 Kč.

36) Dluhopisy byly prodány z majetkového účtu MF ve jmenovité hodnotě 4 367 730 000 Kč.

37) Dluhopisy byly prodány z majetkového účtu MF ve jmenovité hodnotě 4 432 170 000 Kč.

38) Nad rámec aukce nabyl emitent na majetkový účet dluhopisy ve jmenovité hodnotě 5 080 680 000 Kč.

39) Dluhopisy byly prodány z majetkového účtu MF ve jmenovité hodnotě 4 150 980 000 Kč.

40) Dluhopisy byly prodány z majetkového účtu MF ve jmenovité hodnotě 2 073 840 000 Kč.

41) Dluhopisy byly prodány z majetkového účtu MF ve jmenovité hodnotě 2 876 440 000 Kč.

42) Nad rámec aukce nabyl emitent na majetkový účet dluhopisy ve jmenovité hodnotě 14 284 000 000 Kč.

43) Dluhopisy byly prodány z majetkového účtu MF ve jmenovité hodnotě 2 285 290 000 Kč.

44) Dluhopisy byly prodány z majetkového účtu MF ve jmenovité hodnotě 3 473 500 000 Kč.

45) Nad rámec aukce nabyl emitent na majetkový účet dluhopisy ve jmenovité hodnotě 4 604 030 000 Kč.

46) Dluhopisy byly prodány z majetkového účtu MF ve jmenovité hodnotě 3 089 050 000 Kč.

47) Dluhopisy byly prodány z majetkového účtu MF ve jmenovité hodnotě 2 168 210 000 Kč.

48) Dluhopisy byly prodány z majetkového účtu MF ve jmenovité hodnotě 3 988 000 000 Kč.

49) Dluhopisy byly prodány z majetkového účtu MF ve jmenovité hodnotě 3 450 000 000 Kč.

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.