CZ EN

Výsledky aukcí SDD za rok 2018

Oficiální název

Číslo emise a tranše

Kód emise/ISIN

Datum vydání

Datum splatnosti

Prodaná jmenovitá hodnota
celkem (CZK)

Původní doba splatnosti
(roky)

Průměrný
výnos (%) /
Spread
(bps)

Administrátor

Výsledky aukcí SDD - 2018
Státní dluhopis České
republiky, 2017-2027, 0,25 % 
100. emise, 8. tranše CZ0001005037 05.01.2018 10.02.2027 3 660 800 000  10,0 1,614 Česká národní
banka
Státní dluhopis České
republiky, 2014-2025, 2,40 %
89. emise, 15. tranše CZ0001004253 05.01.2018 17. 09. 2025  2 050 000 000 1) 11,5  1,385  Česká národní
banka
Dluhopis České
republiky, 2006-2036, 4,20 %
49. emise, 12. tranše  CZ0001001796 05.01.2018 04.12.2036 20 000 000 2)  30,0  2,349  Česká národní
banka
Státní dluhopis České
republiky, 2013-2028, 2,50 %
 
78. emise, 23. tranše   CZ0001003859  19.01.2018 25.08.2028 4 000 000 000   15,5  1,909 Česká národní
banka
Státní dluhopis České
republiky, 2015-2023, 0,45 % 
97. emise, 16. tranše  CZ0001004600 19.01.2018  25.10.2023  1 490 000 000   8,1 1,259  Česká národní
banka
Státní dluhopis České
republiky, 2017-2033, 2,00 %
103. emise, 4. tranše  CZ0001005243 19.01.2018 13.10.2033  1 700 000 000  16,0 2,376  Česká národní
banka
Dluhopis České
republiky, 2007-2022, 4,70 %
52. emise, 13. tranše CZ0001001945 09.02.2018 12.09.2022  2 276 450 000 3)  15,2 1,043 Česká národní
banka
Státní dluhopis České
republiky, 2017-2027, 0,25 %
100. emise, 9. tranše CZ0001005037 09.02.2018 10.02.2027  4 543 730 000 4)  10,0 1,769 Česká národní
banka
Státní dluhopis České
republiky, 2015-2030, 0,95 %
94. emise, 14. tranše CZ0001004477 09.02.2018 15.05.2030  5 827 390 000  15,0 2,159 Česká národní
banka
Státní dluhopis České
republiky, 2018-2021, 0,75 %
104. emise, 1. tranše CZ0001005367 23.02.2018 23.02.2021 1 978 200 000 5) 3,0 0,904 Česká národní
banka
Státní dluhopis České
republiky, 2015-2026, 1,00 %
95. emise, 13. tranše CZ0001004469 23.02.2018 26.06.2026 4 366 310 000 11,0 1,687 Česká národní
banka
Státní dluhopis České
republiky, 2018-2029, 2,75 %
105. emise, 1. tranše CZ0001005375 23.02.2018 23.07.2029 4 276 540 000 6) 11,4 2,033 Česká národní
banka
Státní dluhopis České
republiky, 2015-2023, 0,45 %
97. emise, 17. tranše CZ0001004600 09.03.2018 25.10.2023 4 035 000 000 8,1 1,256 Česká národní
banka
Státní dluhopis České
republiky, 2013-2028, 2,50 %
78. emise, 24. tranše CZ0001003859 09.03.2018 25.08.2028 4 535 000 000 15,5 1,920 Česká národní
banka
Státní dluhopis České
republiky, 2017-2033, 2,00 %
103. emise, 5. tranše CZ0001005243 09.03.2018 13.10.2033 4 130 000 000 16,0 2,426 Česká národní
banka
Státní dluhopis České
republiky, 2018-2021, 0,75 %
104. emise, 2. tranše CZ0001005367 23.03.2018 23.02.2021 5 012 760 000 3,0 0,909 Česká národní
banka
Státní dluhopis České
republiky, 2014-2025, 2,40 %
89. emise, 16. tranše CZ0001004253 23.03.2018 17.09.2025 3 357 670 000 11,5 1,639 Česká národní
banka
Státní dluhopis České
republiky, 2018-2029, 2,75 %
105. emise, 2. tranše CZ0001005375 23.03.2018 23.07.2029 6 002 470 000 11,4 2,113 Česká národní
banka
Dluhopis České
republiky, 2007-2022, 4,70 %
52. emise, 14. tranše CZ0001001945 13.04.2018 12.09.2022 4 433 830 000 15,2 0,928 Česká národní
banka
Státní dluhopis České
republiky, 2017-2027, 0,25 %
100. emise, 10. tranše CZ0001005037 13.04.2018 10.02.2027 6 431 980 000 10,0 1,577 Česká národní
banka
Státní dluhopis České
republiky, 2015-2030, 0,95 %
94. emise, 15. tranše CZ0001004477 13.04.2018 15.05.2030 6 981 450 000 15,0 1,972 Česká národní
banka
Státní dluhopis České
republiky, 2018-2021, 0,75 %
104. emise, 3. tranše CZ0001005367 27.04.2018 23.02.2021 5 292 990 000 3,0 0,865 Česká národní
banka
Státní dluhopis České
republiky, 2018-2029, 2,75 %
105. emise, 3. tranše CZ0001005375 27.04.2018 23.07.2029 8 184 850 000 11,4 1,898 Česká národní
banka
Státní dluhopis České
republiky, 2017-2033, 2,00 %
103. emise, 6. tranše CZ0001005243 27.04.2018 13.10.2033 4 463 880 000 16,0 2,224 Česká národní
banka
Státní dluhopis České
republiky, 2015-2023, 0,45 %
97. emise, 18. tranše CZ0001004600 11.05.2018 25.10.2023 1 835 000 000 8,1 1,222 Česká národní
banka
Státní dluhopis České
republiky, 2017-2027, 0,25 %
100. emise, 11. tranše CZ0001005037 11.05.2018 10.02.2027 5 030 000 000 10,0 1,677 Česká národní
banka
Dluhopis České
republiky, 2006-2036, 4,20 %
49. emise, 13. tranše CZ0001001796 11.05.2018 04.12.2036 1 073 000 000 7) 30,0 2,452 Česká národní
banka
Dluhopis České
republiky, 2007-2022, 4,70 %
52. emise, 15. tranše CZ0001001945 25.05.2018 12.09.2022 1 424 560 000 15,2 1,205 Česká národní
banka
Státní dluhopis České
republiky, 2015-2026, 1,00 %
95. emise, 14. tranše CZ0001004469 25.05.2018 26.06.2026 5 776 000 000 11,0 1,856 Česká národní
banka
Státní dluhopis České
republiky, 2015-2030, 0,95 %
94. emise, 16. tranše CZ0001004477 25.05.2018 15.05.2030 6 580 530 000 15,0 2,247 Česká národní
banka
Státní dluhopis České
republiky, 2018-2021, 0,75 %
104. emise, 4. tranše CZ0001005367 08.06.2018 23.02.2021 5 293 000 000 3,0 1,107 Česká národní
banka
Státní dluhopis České
republiky, 2014-2025, 2,40 %
89. emise, 17. tranše CZ0001004253 08.06.2018 17.09.2025 5 000 000 000 11,5 1,749 Česká národní
banka
Státní dluhopis České
republiky, 2018-2029, 2,75 %
105. emise, 4. tranše CZ0001005375 08.06.2018 23.07.2029 8 217 000 000 11,4 2,202 Česká národní
banka
Státní dluhopis České
republiky, 2014-2025, 2,40 %
89. emise, 18. tranše CZ0001004253 15.06.2018 17.09.2025 4 411 000 000 11,5 1,872 Česká národní
banka
Státní dluhopis České
republiky, 2014-2027, VAR %
90. emise, 10. tranše CZ0001004105 15.06.2018 19.11.2027 4 859 000 000 13,5 -19,167*) Česká národní
banka
Státní dluhopis České
republiky, 2018-2029, 2,75 %
105. emise, 5. tranše CZ0001005375 15.06.2018 23.07.2029 5 502 000 000 11,4 2,314 Česká národní
banka
Státní dluhopis České
republiky, 2018-2021, 0,75 %
104. emise, 5. tranše CZ0001005367 22.06.2018 23.02.2021 5 041 160 000 3,0 1,246 Česká národní
banka
Státní dluhopis České
republiky, 2013-2028, 2,50 %
78. emise, 25. tranše CZ0001003859 22.06.2018 25.08.2028 8 243 260 000 8) 15,5 2,177 Česká národní
banka
Státní dluhopis České
republiky, 2018-2029, 2,75 %
105. emise, 6. tranše CZ0001005375 22.06.2018 23.07.2029 5 884 230 000 11,4 2,347 Česká národní
banka
Státní dluhopis České
republiky, 2015-2026, 1,00 %
95. emise, 15. tranše CZ0001004469 13.07.2018 26.06.2026 9 026 830 000 11,0 2,048 Česká národní
banka
Státní dluhopis České
republiky, 2014-2027, VAR %
90. emise, 11. tranše CZ0001004105 13.07.2018 19.11.2027 3 156 740 000 13,5 -11,861*) Česká národní
banka
Státní dluhopis České
republiky, 2018-2029, 2,75 %
105. emise, 7. tranše CZ0001005375 27.07.2018 23.07.2029 6 478 760 000 11,4 2,225 Česká národní
banka
Státní dluhopis České
republiky, 2017-2033, 2,00 %
103. emise, 7. tranše CZ0001005243 27.07.2018 13.10.2033 3 337 380 000 16,0 2,438 Česká národní
banka
Dluhopis České
republiky, 2011-2023, VAR %
63. emise, 21. tranše CZ0001003123 10.08.2018 18.04.2023 5 989 510 000 9) 12,0 -30,169*) Česká národní
banka
Státní dluhopis České
republiky, 2014-2025, 2,40 %
89. emise, 19. tranše CZ0001004253 10.08.2018 17.09.2025 7 211 840 000 10) 11,5 1,982 Česká národní
banka
Státní dluhopis České
republiky, 2014-2027, VAR %
90. emise, 12. tranše CZ0001004105 24.08.2018 19.11.2027 3 334 240 000 11) 13,5 -17,747*) Česká národní
banka
Státní dluhopis České
republiky, 2018-2029, 2,75 %
105. emise, 8. tranše CZ0001005375 24.08.2018 23.07.2029 10 265 030 000 11,4 2,342 Česká národní
banka
Dluhopis České
republiky, 2007-2022, 4,70 %
52. emise, 16. tranše CZ0001001945 07.09.2018 12.09.2022 1 792 320 000 15,2 1,576 Česká národní
banka
Dluhopis České
republiky, 2006-2036, 4,20 %
49. emise, 14. tranše CZ0001001796 07.09.2018 04.12.2036 2 323 000 000 30,0 2,656 Česká národní
banka
Státní dluhopis České
republiky, 2018-2021, 0,75 %
104. emise, 6. tranše CZ0001005367 21.09.2018 23.02.2021 3 000 000 000 3,0 1,704 Česká národní
banka
Státní dluhopis České
republiky, 2014-2025, 2,40 %
89. emise, 20. tranše CZ0001004253 21.09.2018 17.09.2025 11 395 940 000 11,5 2,056 Česká národní
banka
Státní dluhopis České
republiky, 2017-2027, 0,25 %
100. emise, 12. tranše CZ0001005037 12.10.2018 10.02.2027 2 229 070 000 12) 10,0 2,061 Česká národní
banka
Státní dluhopis České
republiky, 2017-2033, 2,00 %
103. emise, 8. tranše CZ0001005243 12.10.2018 13.10.2033 2 046 940 000 13) 16,0 2,432 Česká národní
banka
Státní dluhopis České
republiky, 2018-2029, 2,75 %
105. emise, 9. tranše CZ0001005375 23.11.2018 23.07.2029 3 570 640 000 11,4 2,153 Česká národní
banka
Státní dluhopis České
republiky, 2017-2033, 2,00 %
103. emise, 9. tranše CZ0001005243 23.11.2018 13.10.2033 2 075 180 000 14) 16,0 2,334 Česká národní
banka

*) Průměrný spread (bps).

1) Nad rámec aukce nabyl emitent na majetkový účet dluhopisy ve jmenovité hodnotě 1 000 000 000 Kč.

2) Dluhopisy byly prodány z majetkového účtu MF ve jmenovité hodnotě 20 000 000 Kč.

3) Nad rámec aukce nabyl emitent na majetkový účet dluhopisy ve jmenovité hodnotě 850 000 000 Kč.

4) Nad rámec aukce nabyl emitent na majetkový účet dluhopisy ve jmenovité hodnotě 600 000 000 Kč.

5) Nad rámec aukce nabyl emitent na majetkový účet dluhopisy ve jmenovité hodnotě 1 000 000 000 Kč.

6) Nad rámec aukce nabyl emitent na majetkový účet dluhopisy ve jmenovité hodnotě 1 000 000 000 Kč.

7) Dluhopisy byly prodány z majetkového účtu MF ve jmenovité hodnotě 563 000 000 Kč.

8) Nad rámec aukce nabyl emitent na majetkový účet dluhopisy ve jmenovité hodnotě 830 590 000 Kč.

9) Dluhopisy byly prodány z majetkového účtu MF ve jmenovité hodnotě 3 892 130 000 Kč.

10) Nad rámec aukce nabyl emitent na majetkový účet dluhopisy ve jmenovité hodnotě 700 000 000 Kč.

11) Nad rámec aukce nabyl emitent na majetkový účet dluhopisy ve jmenovité hodnotě 500 000 000 Kč.

12) Nad rámec aukce nabyl emitent na majetkový účet dluhopisy ve jmenovité hodnotě 2 000 000 000 Kč.

13) Nad rámec aukce nabyl emitent na majetkový účet dluhopisy ve jmenovité hodnotě 1 000 000 000 Kč.

14) Dluhopisy byly prodány z majetkového účtu MF ve jmenovité hodnotě 2 075 180 000 Kč.

 

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.