CZ EN

Oznámení o aukci SPP 13T 24/02

Oznámení o aukci SPP 13T 24/02
Název emise: SPP 13T 24/02
Kód emise: 22605879
ISIN: CZ0001006878
Emitent: Česká republika – Ministerstvo financí
Adresa emitenta: Letenská 15, 118 10 Praha 1
Podoba dluhopisu: zaknihovaný cenný papír
Osoba vedoucí evidenci zaknihovaného cenného papíru: Česká národní banka (SKD)
Datum splatnosti: 26. 05. 2023
Jmenovitá hodnota: 1 000 000 Kč
Celková jmenovitá hodnota emise:* Max. 10,0 mld. Kč
Celková jmenovitá hodnota nabízená do aukce:* Max. 10,0 mld. Kč
Datum aukce: 23. 02. 2023
Datum emise: 24. 02. 2023
Uzávěrka příjmu objednávek: 12:00
Typ aukce: americká aukce
Způsob zadávání objednávek: na výnosu v procentech p.a. na tři desetinná místa prostřednictvím systému SKD
Organizátor aukce: Česká národní banka
Administrátor emise: Česká národní banka


Státní pokladniční poukázky jsou vydávány a prodávány podle Pravidel pro primární prodej státních dluhopisů organizovaný Českou národní bankou.
* Ministerstvo financí si vyhrazuje právo změnit celkovou jmenovitou hodnotu aukce v jejím průběhu.

Seznam dealerů státních dluhopisů České republiky
Emisní podmínky pro státní pokladniční poukázky

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář