CZ EN

Oznámení o aukci SPP 13T 21/07

Oznámení o aukci SPP 13T 21/07
Název emise: SPP 13T 21/07
Kód emise: 22010890
ISIN: CZ0001007058
Emitent: Česká republika – Ministerstvo financí
Adresa emitenta: Letenská 15, 118 10 Praha 1
Podoba dluhopisu: zaknihovaný cenný papír
Osoba vedoucí evidenci zaknihovaného cenného papíru: Centrální depozitář cenných papírů, a.s.
Datum splatnosti: 20. 10. 2023
Jmenovitá hodnota: 1 000 EUR
Celková jmenovitá hodnota emise:* 0 až 500 000 000 EUR
Celková jmenovitá hodnota nabízená do aukce:* 0 až 500 000 000 EUR
Datum aukce: 19. 07. 2023
Datum emise: 21. 07. 2023
Uzávěrka příjmu objednávek: 12:00
Typ aukce: americká aukce
Způsob zadávání objednávek: na výnosu v procentech p.a. na tři desetinná místa prostřednictvím funkce AUPD v systému Bloomberg
Organizátor aukce: Česká národní banka
Výplatní agent:** Ministerstvo financí, Centrální depozitář cenných papírů, a.s.


Státní pokladniční poukázky jsou vydávány a prodávány podle Pravidel pro primární prodej státních dluhopisů organizovaný Českou národní bankou.
* Ministerstvo financí si vyhrazuje právo změnit celkovou jmenovitou hodnotu aukce v jejím průběhu.
** Osoba zabezpečující činnosti spojené se správou a splácením na základě § 26, odst. 5 zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů

Seznam dealerů státních dluhopisů České republiky
Emisní podmínky pro eurové státní pokladniční poukázky

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář