CZ EN

Oznámení o aukci SPP 4 T 04/11

Oznámení o aukci SPP 4 T 04/11
Název emise: SPP 4 T 04/11
Kód emise: 20212871
ISIN: CZ0001006795
Název a adresa emitenta: Česká republika, zastoupená Ministerstvem financí
  Letenská 15
  118 10 Praha 1
Typ dluhopisu: Na doručitele
Forma dluhopisu: zaknihovaný cenný papír (ČNB)
Datum splatnosti: 02. 12. 2022
Jmenovitá hodnota: 1 000 000 Kč
Celková jmenovitá hodnota emise:* 0 až 10 000 000 000 Kč
Celková jmenovitá hodnota nabízená do aukce:* 0 až 10 000 000 000 Kč
Datum aukce: 03. 11. 2022
Datum emise: 04. 11. 2022
Uzávěrka příjmu objednávek: 12:00
Způsob prodeje dluhopisů: holandská aukce
Způsob zadávání objednávek: v procentech na tři desetinná místa
Název agenta: Česká národní banka

Oznámení je zveřejňováno vždy v den aukce v 09:30.
Státní pokladniční poukázky jsou emitovány a prodávány podle Pravidel pro primární prodej státních dluhopisů organizovaný Českou národní bankou.
* Ministerstvo financí si vyhrazuje právo změnit celkovou jmenovitou hodnotu aukce v jejím průběhu.

Seznam dealerů státních dluhopisů České republiky
Emisní podmínky státních pokladničních poukázek

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář