CZ EN

Oznámení o aukci 9. tranše 149. emise střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů České republiky

Oznámení o aukci 9. tranše 149. emise střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů České republiky*
Název emise: Státní dluhopis České republiky, 2022–2028, 5,50 %
ISIN: CZ0001006696
Emitent: Česká republika – Ministerstvo financí
Adresa emitenta: Letenská 15, 118 10 Praha 1
Forma dluhopisu: zaknihovaný cenný papír na doručitele
Osoba vedoucí evidenci zaknihovaného cenného papíru:     Centrální depozitář cenných papírů, a.s.
Datum splatnosti: 12. prosince 2028
Kupon: 5,50 %
Poměrný výnos dluhopisu: 295,34 Kč
Jmenovitá hodnota dluhopisů: 10 000 Kč
Celková jmenovitá hodnota
nabízená do konkurenční části aukce: **
Max. 7,0 mld. Kč
Maximální přijatelný výnos dluhopisu: není stanoven
Datum aukce: 22. února 2023
Uzávěrka příjmu objednávek: konkurenční - 22. února 2023 do 12:00
  nekonkurenční - 23. února 2023 do 12:00
Datum vydání tranše: 24. února 2023
Typ aukce:     americká aukce
Způsob zadávání objednávek: v ceně na dvě desetinná místa prostřednictvím funkce AUPD v systému Bloomberg
Organizátor aukce:     Česká národní banka
Administrátor emise: Česká národní banka

* Oznámení o aukci uveřejňuje emitent nejpozději jeden pracovní den před datem aukce.
** Ministerstvo financí si vyhrazuje právo změnit celkovou jmenovitou hodnotu aukce v jejím průběhu.
 

Seznam dealerů českých státních dluhopisů

Emisní podmínky 149. emise státních dluhopisů

 

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář