CZ EN

Oznámení o aukci 4. tranše 151. emise střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů České republiky

Oznámení o aukci 4. tranše 151. emise střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů České republiky*
Název emise: Státní dluhopis České republiky, 2023–2034, 4,90 %
ISIN: CZ0001006894
Emitent: Česká republika – Ministerstvo financí
Adresa emitenta: Letenská 15, 118 10 Praha 1
Forma dluhopisu: zaknihovaný cenný papír na doručitele
Osoba vedoucí evidenci zaknihovaného cenného papíru: Centrální depozitář cenných papírů, a.s.
Datum splatnosti: 14. dubna 2034
Kupon: 4,90 %
Poměrný výnos dluhopisu: 84,34 Kč
Jmenovitá hodnota dluhopisů: 10 000 Kč
Celková jmenovitá hodnota
nabízená do konkurenční části aukce**:
Max. 4,0 mld. Kč
Maximální přijatelný výnos dluhopisu: není stanoven
Datum aukce: 14. června 2023
Uzávěrka příjmu objednávek: konkurenční - 14. června 2023 do 12:00
  nekonkurenční - 15. června 2023 do 12:00
Datum vydání tranše: 16. června 2023
Typ aukce: americká aukce
Způsob zadávání objednávek: v ceně na dvě desetinná místa prostřednictvím funkce AUPD v systému Bloomberg
Organizátor aukce: Česká národní banka
Administrátor emise: Česká národní banka

Střednědobé a dlouhodobé státní dluhopisy jsou vydávány a prodávány podle Pravidel pro primární prodej státních dluhopisů organizovaný Českou národní bankou

* Oznámení o aukci uveřejňuje emitent nejpozději jeden pracovní den před datem aukce.
** Ministerstvo financí si vyhrazuje právo změnit celkovou jmenovitou hodnotu aukce v jejím průběhu.

Seznam dealerů českých státních dluhopisů

Emisní podmínky 151. emise státních dluhopisů

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář