CZ EN

Oznámení o aukci 19. tranše 139. emise střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů České republiky

Oznámení o aukci 19. tranše 139. emise střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů České republiky*
Název emise: Státní dluhopis České republiky, 2021–2031, VAR %
ISIN: CZ0001006241
Emitent: Česká republika – Ministerstvo financí
Adresa emitenta: Letenská 15, 118 10 Praha 1
Forma dluhopisu: zaknihovaný cenný papír na doručitele
Osoba vedoucí evidenci zaknihovaného cenného papíru: Centrální depozitář cenných papírů, a.s.
Datum splatnosti: 31. říjen 2031
Kupon: VAR %
Poměrný výnos dluhopisu: 209,10 Kč
Jmenovitá hodnota dluhopisů: 10 000 Kč
Celková jmenovitá hodnota
nabízená do konkurenční části aukce: **
Max. 6,0 mld. Kč
Maximální přijatelný výnos dluhopisu: není stanoven
Datum aukce: 8. únor 2023
Uzávěrka příjmu objednávek: konkurenční - 8. únor 2023 do 12:00
  nekonkurenční - 9. únor 2023 do 12:00
Datum vydání tranše: 10. únor 2023
Typ aukce: americká aukce
Způsob zadávání objednávek: v ceně na dvě desetinná místa prostřednictvím funkce AUPD v systému Bloomberg
Organizátor aukce: Česká národní banka
Administrátor emise: Česká národní banka


Střednědobé a dlouhodobé státní dluhopisy jsou vydávány a prodávány podle Pravidel pro primární prodej státních dluhopisů organizovaný Českou národní bankou.

* Oznámení o aukci uveřejňuje emitent nejpozději jeden pracovní den před datem aukce.
** Ministerstvo financí si vyhrazuje právo změnit celkovou jmenovitou hodnotu aukce v jejím průběhu.


Seznam dealerů českých státních dluhopisů

Emisní podmínky 139. emise státních dluhopisů

 

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář