CZ EN

Oznámení o aukci 17. tranše 150. emise střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů České republiky

Oznámení o aukci 17. tranše 150. emise střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů České republiky*
Název emise: Státní dluhopis České republiky, 2022–2030, 5,00 %
ISIN: CZ0001006688
Emitent: Česká republika – Ministerstvo financí
Adresa emitenta: Letenská 15, 118 10 Praha 1
Forma dluhopisu: zaknihovaný cenný papír na doručitele
Osoba vedoucí evidenci zaknihovaného cenného papíru: Centrální depozitář cenných papírů, a.s.
Datum splatnosti: 30. září 2030
Kupon: 5,00 %
Poměrný výnos dluhopisu: 412,33 Kč
Jmenovitá hodnota dluhopisů: 10 000 Kč
Celková jmenovitá hodnota
nabízená do konkurenční části aukce**:
Max. 5,0 mld. Kč
Maximální přijatelný výnos dluhopisu: není stanoven
Datum aukce: 7. června 2023
Uzávěrka příjmu objednávek: konkurenční - 7. června 2023 do 12:00
  nekonkurenční - 8. června 2023 do 12:00
Datum vydání tranše: 9. června 2023
Typ aukce: americká aukce
Způsob zadávání objednávek: v ceně na dvě desetinná místa prostřednictvím funkce AUPD v systému Bloomberg
Organizátor aukce: Česká národní banka
Administrátor emise: Česká národní banka

Střednědobé a dlouhodobé státní dluhopisy jsou vydávány a prodávány podle Pravidel pro primární prodej státních dluhopisů organizovaný Českou národní bankou
* Oznámení o aukci uveřejňuje emitent nejpozději jeden pracovní den před datem aukce.
** Ministerstvo financí si vyhrazuje právo změnit celkovou jmenovitou hodnotu aukce v jejím průběhu.

Seznam dealerů českých státních dluhopisů
Emisní podmínky 150. emise státních dluhopisů

 

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář