CZ EN

Oznámení o aukci 1. tranše 154. emise střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů České republiky

Oznámení o aukci 1. tranše 154. emise střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů České republiky*
Název emise: Státní dluhopis České republiky, 2023–2032, 4,50 %
ISIN: CZ0001007033
Emitent: Česká republika – Ministerstvo financí
Adresa emitenta: Letenská 15, 118 10 Praha 1
Forma dluhopisu: zaknihovaný cenný papír na doručitele
Osoba vedoucí evidenci zaknihovaného cenného papíru: Centrální depozitář cenných papírů, a.s.
Datum splatnosti: 11. listopadu 2032
Kupon: 4,50 %
Poměrný výnos dluhopisu: 0,00 Kč
Jmenovitá hodnota dluhopisů: 10 000 Kč
Celková jmenovitá hodnota
nabízená do konkurenční části aukce: **
Max. 6,0 mld. Kč***
Maximální přijatelný výnos dluhopisu: není stanoven
Datum aukce: 9. srpna 2023
Uzávěrka příjmu objednávek: konkurenční - 9. srpna 2023 do 12:00
  nekonkurenční - 10. srpna 2023 do 12:00
Datum vydání tranše: 11. srpna 2023
Typ aukce: americká aukce
Způsob zadávání objednávek: v ceně na dvě desetinná místa prostřednictvím funkce AUPD v systému Bloomberg
Organizátor aukce: Česká národní banka
Administrátor emise: Česká národní banka

Střednědobé a dlouhodobé státní dluhopisy jsou vydávány a prodávány podle Pravidel pro primární prodej státních dluhopisů organizovaný Českou národní bankou.

* Oznámení o aukci uveřejňuje emitent nejpozději jeden pracovní den před datem aukce.
** Ministerstvo financí si vyhrazuje právo změnit celkovou jmenovitou hodnotu aukce v jejím průběhu.
*** V případě této aukce se na základě oprávnění emitenta ruší aukční limit stanovený dle bodu IX. Pravidel pro primární prodej státních dluhopisů organizovaný Českou národní bankou.

Seznam dealerů českých státních dluhopisů
Emisní podmínky 154. emise státních dluhopisů

 

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář