CZ EN

Oznámení o aukci 8. tranše 145. emise střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů České republiky

Oznámení o aukci 8. tranše 145. emise střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů České republiky*
Název emise: Státní dluhopis České republiky, 2022–2035, 3,50 %
ISIN: CZ0001006431
Název emitenta: Česká republika – Ministerstvo financí
Adresa emitenta: Letenská 15, 118 10 Praha 1
Forma dluhopisu: zaknihovaný cenný papír na doručitele
Datum splatnosti: 30. května 2035
Kupon: 3,50 %
Poměrný výnos dluhopisu: 181,23 Kč
Jmenovitá hodnota dluhopisů: 10 000 Kč
Celková jmenovitá hodnota
nabízená do konkurenční části aukce: **
Max. 2,0 mld. Kč
Maximální přijatelný výnos dluhopisu: není stanoven
Datum aukce: 31. srpna 2022
Uzávěrka příjmu objednávek: konkurenční - 31. srpna 2022 do 12:00
  nekonkurenční - 1. září 2022 do 12:00
Datum vydání tranše: 2. září 2022
Způsob aukce: americká aukce
Způsob zadávání objednávek: v ceně na dvě desetinná místa
Administrátor emise: Česká národní banka

* Oznámení o aukci uveřejňuje emitent nejpozději jeden pracovní den před datem aukce.
** Ministerstvo financí si vyhrazuje právo změnit celkovou jmenovitou hodnotu aukce v jejím průběhu.

Seznam dealerů českých státních dluhopisů

Emisní podmínky 145. emise státních dluhopisů

 

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář