CZ EN

Oznámení o aukci 8. tranše 130. emise střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů České republiky

Oznámení o aukci 8. tranše 130. emise střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů České republiky*
Název emise: Státní dluhopis České republiky, 2020–2029, 0,05 %
ISIN: CZ0001006076
Název emitenta: Česká republika – Ministerstvo financí
Adresa emitenta: Letenská 15, 118 10 Praha 1
Forma dluhopisu: zaknihovaný cenný papír na doručitele
Datum splatnosti: 29. listopadu 2029
Kupon: 0,05 %
Poměrný výnos dluhopisu: 0,64 Kč
Jmenovitá hodnota dluhopisů: 10 000 Kč
Celková jmenovitá hodnota
nabízená do konkurenční části aukce: **
Max. 6,0 mld. Kč
Maximální přijatelný výnos dluhopisu: není stanoven
Datum aukce: 13. ledna 2021
Uzávěrka příjmu objednávek: konkurenční - 13. ledna 2021 do 12:00
nekonkurenční - 14. ledna 2021 do 12:00
Datum vydání tranše: 15. ledna 2021
Způsob aukce: americká aukce
Způsob zadávání objednávek: v ceně na dvě desetinná místa
Administrátor emise: Česká národní banka

* Oznámení o aukci uveřejňuje emitent nejpozději jeden pracovní den před datem aukce.
** Ministerstvo financí si vyhrazuje právo změnit celkovou jmenovitou hodnotu aukce v jejím průběhu.

Seznam dealerů českých státních dluhopisů

Emisní podmínky 130. emise státních dluhopisů

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář