CZ EN

Oznámení o aukci 25. tranše 94. emise střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů České republiky

Oznámení o aukci 25. tranše 94. emise střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů České republiky*
Název emise: Státní dluhopis České republiky, 2015–2030, 0,95 %
ISIN: CZ0001004477
Název emitenta: Česká republika – Ministerstvo financí
Adresa emitenta: Letenská 15, 118 10 Praha 1
Forma dluhopisu: zaknihovaný cenný papír na doručitele
Datum splatnosti: 15. května 2030
Kupon: 0,95 %
Poměrný výnos dluhopisu: 80,16 Kč
Jmenovitá hodnota dluhopisů: 10 000 Kč
Celková jmenovitá hodnota
nabízená do konkurenční části aukce:**
max. 5,0 mld. Kč
Maximální přijatelný výnos dluhopisu: není stanoven
Datum aukce: 17. března 2021
Uzávěrka příjmu objednávek: konkurenční - 17. března 2021 do 12:00
nekonkurenční - 18. března 2020 do 12:00
Datum vydání tranše: 19. března 2020
Způsob aukce: americká aukce
Způsob zadávání objednávek: v ceně na dvě desetinná místa
Administrátor emise: Česká národní banka

* Oznámení o aukci uveřejňuje emitent nejpozději jeden pracovní den před datem aukce.
** Ministerstvo financí si vyhrazuje právo změnit celkovou jmenovitou hodnotu aukce v jejím průběhu.

Seznam dealerů českých státních dluhopisů

Emisní podmínky 94. emise státních dluhopisů

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář