CZ EN

Oznámení o aukci 18. tranše 125. emise střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů České republiky

Oznámení o aukci 18. tranše 125. emise střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů České republiky*
Název emise: Státní dluhopis České republiky, 2020–2040, 1,50 %
ISIN: CZ0001005920
Název emitenta: Česká republika – Ministerstvo financí
Adresa emitenta: Letenská 15, 118 10 Praha 1
Forma dluhopisu: zaknihovaný cenný papír na doručitele
Datum splatnosti: 24. dubna 2040
Kupon: 1,50 %
Poměrný výnos dluhopisu: 39,86 Kč
Jmenovitá hodnota dluhopisů: 10 000 Kč
Celková jmenovitá hodnota
nabízená do konkurenční části aukce: **
Max. 3,0 mld. Kč
Maximální přijatelný výnos dluhopisu: není stanoven
Datum aukce: 28. července 2021
Uzávěrka příjmu objednávek: konkurenční - 28. července 2021 do 12:00
nekonkurenční - 29. července 2021 do 12:00
Datum vydání tranše: 30. července 2021
Způsob aukce: americká aukce
Způsob zadávání objednávek: v ceně na dvě desetinná místa
Administrátor emise: Česká národní banka

* Oznámení o aukci uveřejňuje emitent nejpozději jeden pracovní den před datem aukce.
** Ministerstvo financí si vyhrazuje právo změnit celkovou jmenovitou hodnotu aukce v jejím průběhu.

Seznam dealerů českých státních dluhopisů

Emisní podmínky 125. emise státních dluhopisů

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář