CZ EN

Oznámení o aukci 22. tranše 95. emise střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů České republiky

Oznámení o aukci 22. tranše 95. emise střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů České republiky*
Název emise: Státní dluhopis České republiky, 2015–2026, 1,00 %
ISIN: CZ0001004469
Název emitenta: Česká republika – Ministerstvo financí
Adresa emitenta: Letenská 15, 118 10 Praha 1
Forma dluhopisu: zaknihovaný cenný papír na doručitele
Datum splatnosti: 26. června 2026
Kupon: 1,00 %
Poměrný výnos dluhopisu: 34,97 Kč
Jmenovitá hodnota dluhopisů: 10 000 Kč
Celková jmenovitá hodnota
nabízená do konkurenční části aukce:**
max. 2,0 mld. Kč
Maximální přijatelný výnos dluhopisu: není stanoven
Datum aukce: 30. října 2019
Uzávěrka příjmu objednávek: konkurenční - 30. října 2019 do 12:00
nekonkurenční - 31. října 2019 do 12:00
Datum vydání tranše: 1. listopadu 2019
Způsob aukce: americká aukce
Způsob zadávání objednávek: v ceně na dvě desetinná místa
Administrátor emise: Česká národní banka

* Oznámení o aukci uveřejňuje emitent nejpozději jeden pracovní den před datem aukce.
** Ministerstvo financí si vyhrazuje právo změnit celkovou jmenovitou hodnotu aukce v jejím průběhu.

Seznam dealerů českých státních dluhopisů

Emisní podmínky 95. emise státních dluhopisů

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář