CZ EN

Oznámení o aukci 15. tranše 103. emise střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů České republiky

Oznámení o aukci 15. tranše 103. emise střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů České republiky*
Název emise: Státní dluhopis České republiky, 2017–2033, 2,00 %
ISIN: CZ0001005243
Název emitenta: Česká republika – Ministerstvo financí
Adresa emitenta: Letenská 15, 118 10 Praha 1
Forma dluhopisu: zaknihovaný cenný papír na doručitele
Datum splatnosti: 13. října 2033
Kupon: 2,00 %
Poměrný výnos dluhopisu: 133,70 Kč
Jmenovitá hodnota dluhopisů: 10 000 Kč
Celková jmenovitá hodnota
nabízená do konkurenční části aukce:**
max. 4,0 mld. Kč
Maximální přijatelný výnos dluhopisu: není stanoven
Datum aukce: 12. června 2019
Uzávěrka příjmu objednávek: konkurenční - 12. června 2019 do 12:00
nekonkurenční - 13. června 2019 do 12:00
Datum vydání tranše: 14. června 2019
Způsob aukce: americká aukce
Způsob zadávání objednávek: v ceně na dvě desetinná místa
Administrátor emise: Česká národní banka

* Oznámení o aukci uveřejňuje emitent nejpozději jeden pracovní den před datem aukce.
** Ministerstvo financí si vyhrazuje právo změnit celkovou jmenovitou hodnotu aukce v jejím průběhu.

Seznam dealerů českých státních dluhopisů

Emisní podmínky 103. emise státních dluhopisů

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář