CZ EN

Oznámení o aukci 12. tranše 100. emise střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů České republiky

Oznámení o aukci 12. tranše 100. emise střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů České republiky*
Název emise: Státní dluhopis České republiky, 2017–2027, 0,25 %
ISIN: CZ0001005037
Název emitenta: Česká republika – Ministerstvo financí
Adresa emitenta: Letenská 15, 118 10 Praha 1
Forma dluhopisu: zaknihovaný cenný papír na doručitele
Datum splatnosti: 10. února 2027
Kupon: 0,25 %
Poměrný výnos dluhopisu: 16,71 Kč
Jmenovitá hodnota dluhopisů: 10 000 Kč
Celková jmenovitá hodnota
nabízená do konkurenční části aukce: **
max. 2,0 mld. Kč
Maximální přijatelný výnos dluhopisu: není stanoven
Datum aukce: 10. října 2018
Uzávěrka příjmu objednávek: konkurenční - 10. října 2018 do 12:00
nekonkurenční - 11. října 2018 do 12:00
Datum vydání tranše: 12. října 2018
Způsob aukce: americká aukce
Způsob zadávání objednávek: v ceně na dvě desetinná místa
Administrátor emise: Česká národní banka

*) Oznámení o aukci uveřejňuje emitent nejpozději jeden pracovní den před datem aukce.
**) Ministerstvo financí si vyhrazuje právo změnit celkovou jmenovitou hodnotu aukce v jejím průběhu.

Seznam primárních dealerů českých státních dluhopisů

Emisní podmínky 100. emise státních dluhopisů

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář