CZ EN

Oznámení o aukci 6. tranše 96. emise střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů České republiky

Oznámení o aukci 6. tranše 96. emise střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů České republiky*
Název emise: Státní dluhopis České republiky, 2015–2017, 0,00 %
ISIN: CZ0001004592
Název emitenta: Česká republika – Ministerstvo financí
Adresa emitenta: Letenská 15, 118 10 Praha 1
Forma dluhopisu: zaknihovaný cenný papír na doručitele
Datum splatnosti: 9. listopadu 2017
Kupon: 0,00 %
Poměrný výnos dluhopisu: 0,00 Kč
Jmenovitá hodnota dluhopisů: 10 000 Kč
Celková jmenovitá hodnota
nabízená do konkurenční části aukce: **
Max. 10,0 mld. Kč
Maximální přijatelný výnos dluhopisu: není stanoven
Datum aukce: 27. ledna 2016
Uzávěrka příjmu objednávek: konkurenční - 27. ledna 2016 do 12:00
nekonkurenční ***
Datum vydání tranše: 29. ledna 2016
Způsob aukce: americká aukce
Způsob zadávání objednávek: v ceně na dvě desetinná místa
Administrátor emise: Česká národní banka

*) Oznámení o aukci uveřejňuje emitent nejpozději jeden pracovní den před datem aukce.
**) Vypořádání aukce proběhne formou sekundárního prodeje z vlastního portfolia Ministerstva financí

***) Ministerstvo financí ruší u této tranše nekonkurenční část aukce

Seznam primárních dealerů českých státních dluhopisů

Emisní podmínky 96. emise státních dluhopisů

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář