CZ EN

Oznámení o aukci 1. tranše 95. emise střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů České republiky

Oznámení o aukci 1. tranše 95. emise střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů České republiky
Název emise: Státní dluhopis České republiky, 2015–2026, 1,00 %
ISIN: CZ0001004469
Název emitenta: Česká republika – Ministerstvo financí
Adresa emitenta: Letenská 15, 118 10 Praha 1
Forma dluhopisu: zaknihovaný cenný papír na doručitele
Datum splatnosti: 26. června 2026
Kupon: 1,00 %
Poměrný výnos dluhopisu: 0,00 Kč
Jmenovitá hodnota dluhopisů: 10 000 Kč
Celková jmenovitá hodnota
nabízená do konkurenční části aukce: **
4,0 až 8,0 mld. Kč
Maximální přijatelný výnos dluhopisu: není stanoven
Datum aukce: 24. června 2015
Uzávěrka příjmu objednávek: konkurenční - 24. června 2015 do 12:00
nekonkurenční - 25. června 2015 do 12:00
Datum vydání tranše: 26. června 2015
Způsob prodeje dluhopisů: americká aukce
Způsob zadávání objednávek: v ceně na dvě desetinná místa
Administrátor emise: Česká národní banka

*) Oznámení o aukci je uveřejňováno vždy 6 dní před aukcí, ve čtvrtek ve 14:00
**) Ministerstvo financí si vyhrazuje právo změnit celkovou jmenovitou hodnotu aukce v jejím průběhu

Seznam primárních dealerů českých státních dluhopisů

Emisní podmínky 95. emise státních dluhopisů

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář