CZ EN

Oznámení o aukci 2. tranše 88. emise střednědobých státních dluhopisů České republiky

Oznámení o aukci 2. tranše 88. emise střednědobých státních dluhopisů České republiky
Název emise: Státní dluhopis České republiky, 2014–2018, 0,85 %
ISIN: CZ0001004246
Název emitenta: Česká republika – Ministerstvo financí
Adresa emitenta: Letenská 15, 118 10 Praha 1
Forma dluhopisu: zaknihovaný cenný papír na doručitele
Datum splatnosti: 17. března 2018
Kupon: 0,85 %
Poměrný výnos dluhopisu: 6,52 Kč
Jmenovitá hodnota dluhopisů: 10 000 Kč
Celková jmenovitá hodnota
nabízená do konkurenční části aukce: **
2,0 až 5,0 mld. Kč
Maximální přijatelný výnos dluhopisu: není stanoven
Datum aukce: 9. dubna 2014
Uzávěrka příjmu objednávek: konkurenční - 9. dubna 2014 do 12:00
  nekonkurenční - 10. dubna 2014 do 12:00
Datum vydání tranše: 14. dubna 2014
Způsob prodeje dluhopisů: americká aukce
Způsob zadávání objednávek: v ceně na dvě desetinná místa
Administrátor emise: Česká národní banka

*)      Oznámení o aukci je zveřejňováno vždy 6 dní před aukcí, ve čtvrtek ve 14:00
**)     Ministerstvo financí si vyhrazuje právo změnit celkovou jmenovitou hodnotu aukce v jejím průběhu

Seznam primárních dealerů českých státních dluhopisů

Emisní podmínky 88. emise státních dluhopisů

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář