CZ EN

Oznámení o aukci 9. tranše 67. emise střednědobých státních dluhopisů České republiky

Oznámení o aukci 9. tranše 67. emise střednědobých státních dluhopisů České republiky
Název emise: Dluhopis České republiky, 2012-2017, VAR % *
ISIN: CZ0001003438
Název emitenta: Česká republika zastoupená Ministerstvem financí
Adresa emitenta: Letenská 15, 118 10 Praha 1
Typ dluhopisu: na doručitele
Forma dluhopisu: zaknihovaný cenný papír
Datum splatnosti: 23. července 2017
Kupon (vyplácen ročně): VAR %
Alikvotní úrokový výnos: 53,84 Kč
Jmenovitá hodnota dluhopisů: 10 000 Kč
Nabízený objem do aukce:** 2 - 3 mld. Kč
Maximální přijatelný výnos dluhopisu: není stanoven
Datum aukce: 17. října 2012
Uzávěrka příjmu objednávek: konkurenční    17. října 2012 do 12:00
  nekonkurenční 18. října 2012 do 12:00 
Datum vydání tranše: 22. října 2012
Způsob prodeje dluhopisů: americká aukce
Způsob zadávání objednávek: v ceně na dvě desetinná místa
Administrátor emise: Česká národní banka

*)     Oznámení o aukci je zveřejňováno vždy 6 dní před aukcí, ve čtvrtek ve 14:00
**)  MF si vyhrazuje právo změnit objem aukce v jejím průběhu

Seznam přímých účastníků aukcí střednědobých státních dluhopisů

Emisní podmínky 67. emise státních dluhopisů

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář