CZ EN

Oznámení o aukci 7. tranše 61. emise střednědobých státních dluhopisů České republiky

Oznámení o aukci 7. tranše 61. emise střednědobých státních dluhopisů České republiky
Název emise: Dluhopis České republiky, 2010-2021, 3,85 %*
ISIN: CZ0001002851
Název emitenta: Česká republika zastoupená Ministerstvem financí
Adresa emitenta: Letenská 15, 118 10 Praha 1
Typ dluhopisu: na doručitele
Forma dluhopisu: zaknihovaný cenný papír
Datum splatnosti: 29. září 2021
Kupon (vyplácen ročně): 3,85 %
Alikvotní úrokový výnos: 204,26 Kč
Jmenovitá hodnota dluhopisů: 10 000 Kč
Nabízený objem do aukce:** 5 - 8 mld. Kč
Maximální přijatelný výnos dluhopisu: není stanoven
Datum aukce: 4. dubna 2012
Uzávěrka příjmu objednávek: konkurenční     4. dubna 2012 do 12:00
  nekonkurenční  5. dubna 2012 do 12:00***
Datum vydání tranše: 10. dubna 2012
Způsob prodeje dluhopisů: americká aukce
Způsob zadávání objednávek: v ceně na dvě desetinná místa
Administrátor emise: Česká národní banka

*)    Oznámení o aukci je zveřejňováno vždy 6 dní před aukcí, ve čtvrtek ve 14:00
**)   MF si vyhrazuje právo změnit objem aukce v jejím průběhu
 ***)  Může být rozhodnutím ČNB během aukce prodlouženo

Seznam přímých účastníků aukcí střednědobých státních dluhopisů

Emisní podmínky 61. emise státních dluhopisů

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář