CZ EN

Oznámení o aukci 14. tranše 41. emise střednědobých státních dluhopisů České republiky

Oznámení o aukci 14. tranše 41. emise střednědobých státních dluhopisů České republiky
Název emise: Dluhopis České republiky, 2003-2018, 4,60%*
ISIN: CZ 0001000822
Název emitenta: Česká republika zastoupená Ministerstvem financí
Adresa emitenta: Letenská 15, 118 10 Praha 1
Typ dluhopisu: na doručitele
Forma dluhopisu: zaknihovaný cenný papír
Datum splatnosti: 18. srpna 2018
Kupon (vyplácen ročně): 4,60 %
Alikvotní úrokový výnos: 28,11 Kč
Jmenovitá hodnota dluhopisu: 10 000 Kč
Nabízená jmenovitá hodnota do aukce: ** 2 – 3 mld. Kč
Maximální přijatelný výnos dluhopisu: není stanoven
Datum aukce: 5. září 2012
Uzávěrka příjmu objednávek: *** konkurenční    5. září 2012 do 12:00
  nekonkurenční 6. září 2012 do 12:00
Datum vydání tranše: 10. září 2012
Způsob prodeje dluhopisů: americká aukce
Způsob zadávání objednávek: v ceně na dvě desetinná místa
Administrátor emise: Komerční banka

*)     Oznámení o aukci je zveřejňováno vždy 6 dní před aukcí, ve čtvrtek ve 14:00
**)   MF si vyhrazuje právo změnit objem aukce v jejím průběhu
***) Může být rozhodnutím ČNB během aukce prodlouženo

Seznam přímých účastníků aukcí střednědobých státních dluhopisů

Emisní podmínky 41. emise státních dluhopisů

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář