CZ EN

Oznámení o aukci 8. tranše 55. emise střednědobých státních dluhopisů České republiky

Oznámení o aukci 8. tranše 55. emise střednědobých státních dluhopisů České republiky
Název emise: Dluhopis České republiky, 2008-2016, VAR*
ISIN: CZ 0001002331
Název emitenta: Česká republika zastoupená Ministerstvem financí
Adresa emitenta: Letenská 15, 118 10 Praha 1
Typ dluhopisu: na doručitele
Datum splatnosti: 27. října 2016
Kupon (vyplácen ročně): VAR %
Alikvotní úrokový výnos: -12,83 Kč
Jmenovitá hodnota dluhopisů: 10 000 Kč
Nabízený objem do aukce:** 7 000 000 000 Kč
Maximální přijatelný výnos dluhopisu: není stanoven
Datum aukce: 23. března 2011
Uzávěrka příjmu objednávek: konkurenční    23. března 2011 do 12:00
  nekonkurenční 23. března 2011 do 14:45***
Datum vydání tranše: 28. března 2011
Způsob prodeje dluhopisů: americká aukce
Způsob zadávání objednávek: v ceně na dvě desetinná místa
Administrátor emise: Česká národní banka

*)    Oznámení o aukci je zveřejňováno vždy 6 dní před aukcí, ve čtvrtek ve 14:00
**)  Část dluhopisů, až do výše 550 854 ks, bude prodána z portfolia Ministerstva financí
***)  Může být rozhodnutím ČNB během aukce prodlouženo

Seznam přímých účastníků aukcí střednědobých státních dluhopisů

Emisní podmínky 55. emise státních dluhopisů

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář