CZ EN

Oznámení o aukci 5. tranše 62. emise střednědobých státních dluhopisů České republiky

Oznámení o aukci 5. tranše 62. emise střednědobých státních dluhopisů České republiky
Název emise: Dluhopis České republiky, 2011-2014, 2,75 % *
ISIN: CZ0001002869
Název emitenta: Česká republika zastoupená Ministerstvem financí
Adresa emitenta: Letenská 15, 118 10 Praha 1
Typ dluhopisu: na doručitele
Datum splatnosti: 31. března 2014
Kupon (vyplácen ročně): 2,75 %
Alikvotní úrokový výnos: 184,86 Kč
Jmenovitá hodnota dluhopisů: 10 000 Kč
Nabízený objem do aukce:** 8 000 000 000 Kč
Maximální přijatelný výnos dluhopisu: není stanoven
Datum aukce: 26. října 2011
Uzávěrka příjmu objednávek: konkurenční    26. října 2011 do 12:00
  nekonkurenční 26. října 2011 do 14:45***
Datum vydání tranše: 31. října 2011
Způsob prodeje dluhopisů: americká aukce
Způsob zadávání objednávek: v ceně na dvě desetinná místa
Administrátor emise: Česká národní banka

*)      Oznámení o aukci je zveřejňováno vždy 6 dní před aukcí, ve čtvrtek ve 14:00
**)     MF si vyhrazuje právo změnit objem aukce v jejím průběhu
***)   Může být rozhodnutím ČNB během aukce prodlouženo

Seznam přímých účastníků aukcí střednědobých státních dluhopisů

Emisní podmínky 62. emise státních dluhopisů

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář