CZ EN

Oznámení o aukci 2. tranše 61. emise střednědobých státních dluhopisů České republiky

Oznámení o aukci 2. tranše 61. emise střednědobých státních dluhopisů České republiky
Název emise: Dluhopis České republiky, 2010-2021, 3,85 %*
ISIN: CZ0001002851
Název emitenta: Česká republika zastoupená Ministerstvem financí
Adresa emitenta: Letenská 15, 118 10 Praha 1
Typ dluhopisu: na doručitele
Datum splatnosti: 29. září 2021
Kupon (vyplácen ročně): 3,85 %
Alikvotní úrokový výnos: 112,29 Kč
Jmenovitá hodnota dluhopisů: 10 000 Kč
Nabízený objem do aukce:** 6 000 000 000 Kč
Maximální přijatelný výnos dluhopisu: není stanoven
Datum aukce: 9. března 2011
Uzávěrka příjmu objednávek: konkurenční     9. března 2011 do 12:00
  nekonkurenční  9. března 2011 do 14:45***
Datum vydání tranše: 14. března 2011
Způsob prodeje dluhopisů: americká aukce
Způsob zadávání objednávek: v ceně na dvě desetinná místa
Administrátor emise: Česká národní banka

*)    Oznámení o aukci je zveřejňováno vždy 6 dní před aukcí, ve čtvrtek ve 14:00
**)   MF si vyhrazuje právo změnit objem aukce v jejím průběhu
 ***)  Může být rozhodnutím ČNB během aukce prodlouženo

Seznam přímých účastníků aukcí střednědobých státních dluhopisů

Emisní podmínky 61. emise státních dluhopisů

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář