CZ EN

Oznámení o aukci 13. tranše 58. emise střednědobých státních dluhopisů České republiky

Oznámení o aukci 13. tranše 58. emise střednědobých státních dluhopisů České republiky
Název emise: Dluhopis České republiky, 2009-2024, 5,70 % *
ISIN: CZ 0001002547
Název emitenta: Česká republika zastoupená Ministerstvem financí
Adresa emitenta: Letenská 15, 118 10 Praha 1
Typ dluhopisu: na doručitele
Datum splatnosti: 25. května 2024
Kupon (vyplácen ročně): 5,70 %
Alikvotní úrokový výnos:

256,50 Kč

Jmenovitá hodnota dluhopisů: 10 000 Kč
Nabízený objem do aukce:** 5 000 000 000 Kč ***
Maximální přijatelný výnos dluhopisu: není stanoven
Datum aukce: 2. listopadu 2011
Uzávěrka příjmu objednávek: konkurenční    2. listopadu 2011 do 12:00
  nekonkurenční 2. listopadu 2011 do 14:45****
Datum vydání tranše: 7. listopadu 2011   
Způsob prodeje dluhopisů: americká aukce
Způsob zadávání objednávek: v ceně na dvě desetinná místa
Administrátor emise: Česká národní banka

*)        Oznámení o aukci je zveřejňováno vždy 6 dní před aukcí, ve čtvrtek ve 14:00
**)      MF si vyhrazuje právo změnit objem aukce v jejím průběhu
***)   Nad rámec aukce bude část dluhopisů nakoupena do portfolia Ministerstva financí (až do výše max. objemu stanoveného dle emisních podmínek) a dluhopisy
          v hodnotě 1,4 mld. Kč budou nakoupeny na Jaderný účet
****)   Může být rozhodnutím ČNB během aukce prodlouženo 

Seznam přímých účastníků aukcí střednědobých státních dluhopisů

Emisní podmínky 58. emise státních dluhopisů

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář