CZ EN

Oznámení o aukci 10. tranše 55. emise střednědobých státních dluhopisů České republiky

Oznámení o aukci 10. tranše 55. emise střednědobých státních dluhopisů České republiky
Název emise: Dluhopis České republiky, 2008-2016, VAR*
ISIN: CZ 0001002331
Název emitenta: Česká republika zastoupená Ministerstvem financí
Adresa emitenta: Letenská 15, 118 10 Praha 1
Typ dluhopisu: na doručitele
Forma dluhopisu: zaknihovaný cenný papír
Datum splatnosti: 27. října 2016
Kupon (vyplácen ročně): VAR %
Alikvotní úrokový výnos: 63,64 Kč
Jmenovitá hodnota dluhopisů: 10 000 Kč
Nabízený objem do aukce: 8 000 000 000 Kč **
Maximální přijatelný výnos dluhopisu: není stanoven
Datum aukce: 14. září 2011
Uzávěrka příjmu objednávek: konkurenční    14. září 2011 do 12:00
  nekonkurenční 14. září 2011 do 14:45***
Datum vydání tranše: 19. září 2011
Způsob prodeje dluhopisů: americká aukce
Způsob zadávání objednávek: v ceně na dvě desetinná místa
Administrátor emise: Česká národní banka

*)      Oznámení o aukci je zveřejňováno vždy 6 dní před aukcí, ve čtvrtek ve 14:00
**)    Nad rámec aukce bude část dluhopisů nakoupena do portfolia Ministerstva financí (až do výše max. objemu stanoveného dle emisních podmínek)
***)  Může být rozhodnutím ČNB během aukce prodloužena

Seznam přímých účastníků aukcí střednědobých státních dluhopisů

Emisní podmínky 55. emise státních dluhopisů

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář