CZ EN

Oznámení o aukci 4. tranše 60. emise střednědobých státních dluhopisů České republiky

Oznámení o aukci 4. tranše 60. emise střednědobých státních dluhopisů České republiky
Název emise: Dluhopis České republiky, 2010-2015, 3,40 % *
ISIN: CZ 0001002737
Název emitenta: Česká republika zastoupená Ministerstvem financí
Adresa emitenta: Letenská 15, 118 10 Praha 1
Typ dluhopisu: na doručitele
Datum splatnosti: 1. září 2015
Kupon (vyplácen ročně): 3,40 %
Alikvotní úrokový výnos:

130,33 Kč

Jmenovitá hodnota dluhopisů: 10 000 Kč
Nabízený objem do aukce:** 7 000 000 000 Kč
Maximální přijatelný výnos dluhopisu: není stanoven
Datum aukce: 14. července 2010
Uzávěrka příjmu objednávek: konkurenční    14. července 2010 do 12:00
  nekonkurenční 14. července 2010 do 14:45***
Datum vydání tranše: 19. července 2010
Způsob prodeje dluhopisů: americká aukce
Způsob zadávání objednávek: v ceně na dvě desetinná místa
Administrátor emise: Česká národní banka

*)       Oznámení o aukci je zveřejňováno vždy 6 dní před aukcí, ve čtvrtek ve 14:00
**)     MF si vyhrazuje právo změnit objem aukce v jejím průběhu
***)   Může být rozhodnutím ČNB během aukce prodlouženo

Seznam přímých účastníků aukcí střednědobých státních dluhopisů

Emisní podmínky 60. emise státních dluhopisů

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář