CZ EN

Oznámení o aukci 3. tranše 52. emise střednědobých státních dluhopisů České republiky

Oznámení o aukci 3. tranše 52. emise střednědobých státních dluhopisů České republiky
Název emise: Dluhopis České republiky, 2007-2022, 4,70%*
ISIN: CZ 0001001945
Název emitenta: Česká republika zastoupená Ministerstvem financí
Adresa emitenta: Letenská 15, 118 10 Praha 1
Typ dluhopisu: na doručitele
Datum splatnosti: 12. září  2022
Kupon (vyplácen ročně): 4,70 %
Alikvotní úrokový výnos: 171,03 Kč
Jmenovitá hodnota dluhopisů: 10 000 Kč
Nabízený objem do aukce:** 7 000 000 000 Kč
Maximální přijatelný výnos dluhopisu: není stanoven
Datum aukce: 24. října 2007
Uzávěrka příjmu objednávek: konkurenční    24. října 2007 do 12:00
  nekonkurenční 24. října 2007 do 14:45***
Datum vydání tranše: 29. října 2007
Způsob prodeje dluhopisů: americká aukce
Způsob zadávání objednávek: v ceně na dvě desetinná místa
Administrátor emise: Česká národní banka

Státní dluhopisy jsou vydávány podle Zákona č. 623/2006 Sb.

*)    Oznámení o aukci je zveřejňováno vždy 6 dní před aukcí, ve čtvrtek ve 14:00
**)   MF si vyhrazuje právo změnit objem aukce v jejím průběhu
***)  Může být rozhodnutím ČNB během aukce prodlouženo

Seznam přímých účastníků aukcí střednědobých státních dluhopisů

Emisní podmínky 52. emise státních dluhopisů

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář