CZ EN

Oznámení o aukci 9. tranše 45. emise střednědobých státních dluhopisů České republiky

Oznámení o aukci 9. tranše 45. emise střednědobých státních dluhopisů České republiky
Název emise: Dluhopis České republiky, 2005-2010, 2,55 %*
ISIN: CZ0001001242
Název emitenta: Česká republika zastoupená Ministerstvem financí
Adresa emitenta: Letenská 15, 118 10 Praha 1
Typ dluhopisu: na doručitele
Datum splatnosti: 18. října 2010
Kupon (vyplácen ročně): 2,55 %
Alikvotní úrokový výnos: 17,71 Kč
Jmenovitá hodnota dluhopisů: 10 000 Kč
Nabízený objem do aukce: ** 6 000 000 000 Kč
Maximální přijatelný výnos dluhopisu: není stanoven
Datum aukce: 8. listopadu 2006
Uzávěrka příjmu objednávek: konkurenční 8. listopadu 2006 do 12:00
  nekonkurenční 8. listopadu 2006 do 14:45 ***
Datum vydání tranše: 13. listopadu 2006
Způsob prodeje dluhopisů: americká aukce
Způsob zadávání objednávek: v ceně na dvě desetinná místa
Administrátor emise: Česká národní banka

*)    Oznámení o aukci je zveřejňováno vždy týden před aukcí, ve čtvrtek ve 14:00
**)   MF si vyhrazuje právo změnit objem aukce v jejím průběhu
***)  Může být rozhodnutím ČNB během aukce prodlouženo

Seznam přímých účastníků aukcí střednědobých státních dluhopisů

Emisní podmínky 45. emise státních dluhopisů

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář