CZ EN

Oznámení o aukci 8. tranše 44. emise střednědobých státních dluhopisů České republiky

Oznámení o aukci 8. tranše 44. emise střednědobých státních dluhopisů České republiky
Název emise: Dluhopis České republiky, 2005-2015, 3,80 %*
ISIN: CZ 0001001143
Název emitenta: Česká republika, zastoupená Ministerstvem financí
Adresa emitenta: Letenská 15, 118 10 Praha 1
Typ dluhopisu: na doručitele
Datum splatnosti: 11. dubna 2015
Kupon (vyplácen ročně): 3,80 %
Alikvotní úrokový výnos: 187,89 Kč
Jmenovitá hodnota dluhopisů: 10 000 Kč
Nabízený objem do aukce:** 6 000 000 000 Kč
Maximální přijatelný výnos dluhopisu: není stanoven
Datum aukce: 4. října 2006
Uzávěrka příjmu objednávek: konkurenční 4. října 2006 do 12:00
  nekonkurenční 4. října 2006 do 14:45***
Datum vydání tranše: 9. října 2006
Způsob prodeje dluhopisů: americká aukce
Způsob zadávání objednávek: v ceně na dvě desetinná místa
Administrátor emise: Česká národní banka

*)    Oznámení o aukci je zveřejňováno vždy týden před aukcí, ve čtvrtek ve 14:00
**)   MF si vyhrazuje právo změnit objem aukce v jejím průběhu
***)  Může být rozhodnutím ČNB během aukce prodlouženo

Seznam přímých účastníků aukcí střednědobých státních dluhopisů

Emisní podmínky 44. emise státních dluhopisů

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář