CZ EN

Oznámení o aukci 1. tranše 49. emise střednědobých státních dluhopisů České republiky

Oznámení o aukci 1. tranše 49. emise střednědobých státních dluhopisů České republiky
Název emise: Dluhopis České republiky, 2006-2036, 4,20 %*
ISIN: CZ 0001001796
Název emitenta: Česká republika zastoupená Ministerstvem financí
Adresa emitenta: Letenská 15, 118 10 Praha 1
Typ dluhopisu: na doručitele
Datum splatnosti: 4.12. 2036
Kupon (vyplácen ročně): 4,20 %
Alikvotní úrokový výnos: 0,00 Kč
Jmenovitá hodnota dluhopisů: 10 000 Kč
Nabízený objem do aukce:** 8 000 000 000 Kč
Maximální přijatelný výnos dluhopisu: není stanoven
Datum aukce: 29. listopadu 2006
Uzávěrka příjmu objednávek: konkurenční 29. listopadu 2006 do 12:00
  nekonkurenční 29. listopadu 2006 do 14:45***
Datum vydání tranše: 4. prosince 2006
Způsob prodeje dluhopisů: americká aukce
Způsob zadávání objednávek: v ceně na dvě desetinná místa
Administrátor emise: Česká národní banka

Státní dluhopisy jsou vydány podle zákona č. 547/2005 Sb.

*)    Oznámení o aukci je zveřejňováno vždy týden před aukcí, ve čtvrtek ve 14:00
**)   MF si vyhrazuje právo změnit objem aukce v jejím průběhu
***)  Může být rozhodnutím ČNB během aukce prodlouženo

Seznam přímých účastníků aukcí střednědobých státních dluhopisů

Emisní podmínky 49. emise státních dluhopisů

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář