CZ EN

Oznámení o aukci 9. tranše 42. emise střednědobých státních dluhopisů České republiky

Oznámení o aukci 9. tranše 42. emise střednědobých státních dluhopisů České republiky
Název emise: Dluhopis České republiky, 2004-2009, 3,80 %
ISIN: CZ 0001000855
Název a adresa emitenta: Česká republika, zastoupená Ministerstvem financí
  Letenská 15
  118 10 Praha 1
Typ dluhopisu: na doručitele
Forma dluhopisu: zaknihovaný cenný papír (Středisko cenných papírů)
Datum splatnosti: 22.3.2009
Kupon (vyplácen ročně): 3,80 %
Alikvotní úrokový výnos: 92,89 Kč
Jmenovitá hodnota dluhopisů: 10 000 Kč
Nabízený objem do aukce:*) 8 000 000 000 Kč
Maximální přijatelný výnos dluhopisu: není stanoven
Datum aukce: 15. 6. 2005
Uzávěrka příjmu objednávek: konkurenční 15. 6. 2005 do 12:00
  nekonkurenční 15. 6. 2005 do 14:45**)
Datum vydání tranše: 20.6.2005
Způsob prodeje dluhopisů: americká aukce
Způsob zadávání objednávek: v ceně na dvě desetinná místa
Administrátor emise: Česká národní banka

*) MF si vyhrazuje právo změnit objem aukce v jejím průběhu
**) Může být rozhodnutím ČNB během aukce prodlouženo

Seznam přímých účastníků aukcí střednědobých státních dluhopisů

Emisní podmínky 42. emise státních dluhopisů

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář