CZ EN

Oznámení o aukci 9. tranše 40. emise střednědobých státních dluhopisů České republiky

Oznámení o aukci 9. tranše 40. emise střednědobých státních dluhopisů České republiky
Název emise: Dluhopis České republiky, 2003-2013, 3,70%
ISIN: CZ 0001000814
Název a adresa emitenta: Česká republika, zastoupená Ministerstvem financí
  Letenská 15
  118 10 Praha 1
Typ dluhopisu: na doručitele
Forma dluhopisu: zaknihovaný cenný papír (Středisko cenných papírů)
Datum splatnosti: 16. 6. 2013
Kupon (vyplácen ročně): 3,70 %
Alikvotní úrokový výnos: 224,06 Kč
Jmenovitá hodnota dluhopisů: 10 000 Kč
Nabízený objem do aukce:**) 5 000 000 000 Kč
Maximální přijatelný výnos dluhopisu: není stanoven
Datum aukce: 19. 1. 2005
Uzávěrka příjmu objednávek: konkurenční 19. 1. 2005 do 12:00
  nekonkurenční 19. 1. 2005 do 14:45***)
Datum vydání tranše: 24. 1. 2005
Způsob prodeje dluhopisů: americká aukce
Způsob zadávání objednávek: v ceně na dvě desetinná místa
Administrátor emise: Československá obchodní banka, a.s.

*) Oznámení je zveřejňováno vždy týden před aukcí, ve čtvrtek ve 14:00
**) MF si vyhrazuje právo změnit objem aukce v jejím průběhu
***) Může být rozhodnutím ČNB během aukce prodlouženo

Seznam přímých účastníků aukcí střednědobých státních dluhopisů

Emisní podmínky 40. emise státních dluhopisů

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář