CZ EN

Oznámení o aukci 1. tranše 44. emise střednědobých státních dluhopisů České republiky

Oznámení o aukci 1. tranše 44. emise střednědobých státních dluhopisů České republiky
Název emise: Dluhopis České republiky, 2005-2015, 3,80 %**)
ISIN: CZ 0001001143
Název emitenta: Česká republika, zastoupená Ministerstvem financí
Adresa emitenta: Letenská 15, 118 10 Praha 1
Typ dluhopisu: na doručitele
Datum splatnosti: 11. 4. 2015
Kupon (vyplácen ročně): 3,80 %
Alikvotní úrokový výnos: 0 Kč
Jmenovitá hodnota dluhopisů: 10 000 Kč
Nabízený objem do aukce:***) 13 000 000 000 Kč
Maximální přijatelný výnos dluhopisu: není stanoven
Datum aukce: 6. 4. 2005
Uzávěrka příjmu objednávek: konkurenční 6. 4. 2005 do 12:00
  nekonkurenční 6. 4. 2005 do 14:45****)
Datum vydání tranše: 11. 4. 2005
Způsob prodeje dluhopisů: americká aukce
Způsob zadávání objednávek: v ceně na dvě desetinná místa
Administrátor emise: Česká národní banka

Nad rámec aukce Ministerstvo financí nabídne státní dluhopisy této emise v objemu 600 mil. Kč za průměrnou cenu dosaženou v aukci pro účely investování zůstatků jaderného účtu vedeného ve státních finančních aktivech, který MF spravuje podle zákona č. 18/1997 Sb., § 27. Celkový emitovaný objem státních dluhopisů bude o tuto částku navýšen.

*) Oznámení o aukci je zveřejňováno vždy týden před aukcí, ve čtvrtek ve 14:00
**) Výše ročního kuponu bude stanovena dne 1.4.2005 po zveřejnění závěrů jednání bankovní rady ČNB
***) MF si vyhrazuje právo změnit objem aukce v jejím průběhu
****) Může být rozhodnutím ČNB během aukce prodlouženo

Seznam přímých účastníků aukcí střednědobých státních dluhopisů

Emisní podmínky 44. emise státních dluhopisů

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář