CZ EN

Oznámení o aukci 7. tranše 41. emise střednědobých státních dluhopisů České republiky

Oznámení o aukci 7. tranše 41. emise střednědobých státních dluhopisů České republiky
Název emise:  Dluhopis České republiky, 2003-2018, 4,60%
ISIN: CZ 0001000822
Název a adresa emitenta: Česká republika, zastoupená Ministerstvem financí 
Letenská 15 
118 10 Praha 1
Typ dluhopisu: na doručitele
Forma dluhopisu: zaknihovaný cenný papír (Středisko cenných papírů)
Datum emise tranše: 13. 12. 2004
Datum splatnosti: 18. 8. 2018
Kupon (vyplácen ročně): 4,60 %
Alikvotní úrokový výnos: 146,94 Kč
Jmenovitá hodnota dluhopisů: 10 000 Kč
Nabízený objem do aukce:*) 3 000 000 000 Kč
Maximální přijatelný výnos dluhopisu: není stanoven
Uzávěrka příjmu objednávek: konkurenční 8. 12. 2004 do 12:00 
nekonkurenční 8. 12. 2004 do 12:15**)
Datum aukce: 8. 12. 2004
Způsob prodeje dluhopisů: americká aukce

Způsob zadávání objednávek:

v ceně na dvě desetinná místa
Administrátor emise: Komerční banka, a.s.

*) MF si vyhrazuje právo změnit objem aukce v jejím průběhu
**) Může být rozhodnutím ČNB během aukce prodlouženo
Seznam přímých účastníků aukcí střednědobých státních dluhopisů  
Emisní podmínky 41. emise státních dluhopisů

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář