CZ EN

Oznámení o aukci 3. tranše 43. emise střednědobých státních dluhopisů České republiky

Oznámení o aukci 3. tranše 43. emise střednědobých státních dluhopisů České republiky
Název emise: Dluhopis České republiky, 2004-2007, 3,95%
ISIN: CZ 0001000863
Název a adresa emitenta: Česká republika, zastoupená Ministerstvem financí
  Letenská 15
  118 10 Praha 1
Typ dluhopisu: na doručitele
Forma dluhopisu: zaknihovaný cenný papír (Středisko cenných papírů)
Datum vydání tranše: 29. 11. 2004
Datum splatnosti: 2. 8. 2007
Kupon (vyplácen ročně): 3,95 %
Alikvotní úrokový výnos: 128,38 Kč
Jmenovitá hodnota dluhopisů: 10 000 Kč
Nabízený objem do aukce:*) 3 000 000 000 Kč
Maximální přijatelný výnos dluhopisu: není stanoven
Uzávěrka příjmu objednávek: konkurenční 24. 11. 2004 do 12:00
  nekonkurenční 24. 11. 2004 do 12:15**)
Datum aukce: 24. 11. 2004
Způsob prodeje dluhopisů: americká aukce
Způsob zadávání objednávek: v ceně na dvě desetinná místa
Administrátor emise: Česká národní banka

*) MF si vyhrazuje právo změnit objem aukce v jejím průběhu
**) Může být rozhodnutím ČNB během aukce prodlouženo

Seznam přímých účastníků aukcí střednědobých státních dluhopisů 

Emisní podmínky 43. emise státních dluhopisů

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář