CZ EN

Emisní podmínky 153. emise státních dluhopisů ČR, 5,75 %, 29 - CZ0001007025

Ministerstvo financí určuje emisní podmínky, které podrobněji vymezují práva a povinnosti emitenta a vlastníků dluhopisů, jakož i informace o emisi dluhopisů a náležitosti Státního dluhopisu České republiky, 2023–2029, 5,75 %.Tyto emisní podmínky byly vyhlášeny dne 28. 7. 2023 ve Sbírce zákonů pod částkou č. 108.

Předpokládaná celková jmenovitá hodnota emise dluhopisů je 50 000 000 000 Kč (slovy: padesát miliard korun českých). Dluhopisy mohou být v souladu s ustanovením § 7 zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů vydány v menší nebo ve větší celkové jmenovité hodnotě emise dluhopisů, než byla předpokládaná celková jmenovitá hodnota emise dluhopisů. Možný rozsah zvětšení celkové jmenovité hodnoty emise dluhopisů činí 20 000 000 000 Kč (slovy: dvacet miliard korun českých).

Dokumenty ke stažení

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář