CZ EN

Emisní podmínky 106. emise státních dluhopisů SD-R ČR, FIX %, 25 - CZ0001005623

Ministerstvo určuje emisní podmínky, které podrobněji vymezují práva a povinnosti emitenta a vlastníků dluhopisů, jakož i informace o emisi dluhopisů a náležitosti Reinvestičního státního dluhopisu České republiky, 2019–2025, FIX %. Tyto emisní podmínky byly vyhlášeny dne 7. 12. 2018 ve Sbírce zákonů pod částkou č. 139.

Předpokládaná celková jmenovitá hodnota emise dluhopisů je 5 000 000 000 Kč (slovy: pět miliard korun českých). Dluhopisy mohou být v souladu s ustanovením § 7 zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů vydány v menším nebo ve větším objemu emise, než byla předpokládaná celková jmenovitá hodnota emise dluhopisů.

 

Dokumenty ke stažení

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář