CZ EN

Emisní podmínky 102. emise státních dluhopisů ČR, 0,00 %, 22 - CZ0001005029

Ministerstvo určuje emisní podmínky, které podrobněji vymezují práva a povinnosti emitenta a vlastníků dluhopisů, jakož i informace o emisi dluhopisů a náležitosti Státního dluhopisu České republiky, 2017–2022, 0,00 %. Tyto emisní podmínky byly vyhlášeny dne 20. 2. 2017 ve Sbírce zákonů pod částkou č. 15.

Předpokládaná celková jmenovitá hodnota emise dluhopisů je 70 000 000 000 Kč (slovy: sedmdesát miliard korun českých). Dluhopisy mohou být v souladu s ustanovením § 7 zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů vydány v menším nebo ve větším objemu emise, než byla předpokládaná celková jmenovitá hodnota emise dluhopisů. Možný rozsah zvětšení objemu emise dluhopisů činí 30 000 000 000 Kč (slovy: třicet miliard korun českých).

 

Dokumenty ke stažení

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář