CZ EN

Emisní podmínky 2. emise státních dluhopisů - SDD ČR 14,00 %, 95 - CZ0001000095

"Dluhopis České republiky, 1993 -1996, 14%"

 1. Základní charakteristika dluhopisů:
  Emitent: Česká republika zastoupená Ministerstvem financí
  Název: Dluhopis České republiky, 1993-1996, 14%
  Jmenovitá hodnota: Kč 10 000
  Forma dluhopisu: cenný papír na doručitele
  Podoba dluhopisu: zaknihovaný cenný papír
  Datum emise: 8. července 1993
  Datum splatnosti: 8. července 1995
  Doba splatnosti: 3 roky
  Úrokový výnos: kupon s pevnou úrokovou sazbou 14 % p.a.
  Zdanění úrokových výnosů: dle platných zákonů České republiky
  ISIN: CZ 0001000095.

 2. Dluhopisy jsou vydávány podle zákona ČNR č. 515/1992 Sb., o emisi státních dluhopisů České republiky na krytí schodku státního rozpočtu České republiky za rok 1991.

 3. Dluhopisy znějí na doručitele a jsou vydávány v zaknihované podobě. Majitelé dluhopisů mají dluhopisy evidovány ve Středisku cenných papírů. Každý majitel obdrží výpis z účtu Střediska cenných papírů.

 4. Dluhopisy mohou kupovat na primárním a sekundárním trhu osoby se sídlem nebo bydlištěm na území České republiky i osoby se sídlem nebo bydlištěm v zahraničí. Transfery výnosů a splacené jmenovité hodnoty do zahraničí v devizách jsou prováděny podle platných zákonů České republiky.

 5. Dluhopisy jsou veřejně obchodovatelné a budou kotovány na Burze cenných papírů Praha.

 6. Dluhopisy jsou úročeny pevnou úrokovou sazbou ve výši 14% p.a. počínaje dnem 18. července 1993. Úroky jsou vypláceny jedenkrát ročně vždy k 8. červenci příslušného roku. Připadne-li den výplaty výnosu na den pracovního klidu, bude výplata provedena první následující pracovní den bez nároku na výnos za toto odsunutí platby. . Výplata úroku za první rok bude provedena k 8. červenci 1994 Výpočet úroku probíhá na bázi jednoho roku o 360 dnech a 12 měsíců o 30 dnech.

 7. Primární prodej dluhopisů bude proveden formou aukce pořádané Českou národní bankou pro skupinu přímých účastníků. Seznam přímých účastníků aukce a oznámení o aukci budou zveřejněny. Účast dalších investorů na aukci bude zabezpečena prostřednictvím skupiny přímých účastníků.

 8. Celkový objem emise dluhopisů bude stanoven výsledkem aukce. Emise těchto dluhopisů může být za stejných emisních podmínek znovu otevřena.

 9. Poměrná část úrokového výnosu diferencovaná dle data nákupu je do ceny dluhopisu započítávána od data emise.

 10. Ministerstvo financí České republiky prohlašuje, že dluží každému majiteli dluhopisu jmenovitou hodnotu dluhopisů. Dluhopisy budou splaceny ve jmenovité hodnotě dne 8. července 1996. Tímto dnem také končí úročení dluhopisů.

 11. Veškerá práva plynoucí z dluhopisů se promlčují uplynutím deseti let od data splatnosti (§ 23 zákona č. 530/1990 Sb., o dluhopisech).

 12. Ministerstvo financí České republiky se zavazuje, že zabezpečí výplatu úrokových výnosů z dluhopisů a splatí jmenovitou hodnotu dluhopisů jejich majitelům podle těchto emisních podmínek. Platebním místem je Česká spořitelna, a.s. Úroky z dluhopisů jsou zdaňovány dle platných zákonů České republiky.

 13. Dluhopisy jsou přímými, nepodmíněnými a nepodřízenými závazky České republiky, které jsou na stejné úrovni se všemi ostatními existujícími i budoucími přímými, nepodmíněnými i nepodřízenými závazky České republiky.

 14. Veškerá oznámení týkající se těchto dluhopisů budou zveřejňována v Hospodářských novinách, nebo jiném obdobně zaměřeném deníku, běžně dostupném v České republice.

 

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.