CZ EN

Emisní kalendář střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů - srpen 2020

Emisní kalendář střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů - srpen 2020
Název emise ISIN Emise/Tranše Datum aukce* Datum emise Datum splatnosti Původní doba
splatnosti(roky)
Jmenovitá hodnota
nabízená do
konkurenční části aukce**
Státní dluhopis České republiky, 2020–2029, 0,05 % *** CZ0001006076 130/1 26.08.2020 28.08.2020 29.11.2029 9,3 Max. 3,0 mld. Kč
Státní dluhopis České republiky, 2020–2040, 1,50 % CZ0001005920 125/6 26.08.2020 28.08.2020 24.04.2040 20,0 Max. 2,0 mld. Kč

* Nekonkurenční část aukce se uzavírá následující pracovní den ve 12:00.
** V 3. čtvrtletí 2020 je plánovaná celková jmenovitá hodnota SDD prodaných v aukcích stanovena v indikativní maximální výši 30,0 mld. Kč.
*** V případě této aukce se na základě oprávnění emitenta ruší aukční limit stanovený dle bodu IX. Pravidel pro primární prodej státních dluhopisů organizovaný Českou národní bankou.

Pozn.: Ministerstvo si vyhrazuje právo změnit nabízené dluhopisy za dluhopisy s obdobnou splatností nejpozději v den vydání oznámení o aukci.

Emisní kalendář vychází ze Strategie financování a řízení státního dluhu ČR na rok 2020 a Strategie financování a řízení státního dluhu ČR na rok 2020 aktualizace na 2. pololetí.

Datum uveřejnění: 27.07.2020
Příští emisní kalendář bude uveřejněn 24.08.2020

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář